Održana druga godišnja konferencija pod nazivom "Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“

12.12.2018.

Koordinacioni odbor centralnih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini organizirao je u Tesliću, 4. i 5. decembra/prosinca 2018. godine, drugu godišnju konferenciju pod nazivom "Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“, kojoj je prisustvovalo više od dvije stotine učesnika iz organizacija javnog sektora u Bosni i Hercegovini.

Na plenarnom dijelu prvog dana konferencije, predavanja su održali: g. Bojan Ćurić, ovlašteni revizor iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, g. Munib Ovčina, rukovodilac Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, te g-đa Danijela Stepić, načelnica Sektora za pripremu i izradu prijedloga proračuna države - Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Učesnicima su predstavljene sljedeće teme: „Uvod u finansijsko upravljanje i kontrolu“, „Finansijsko upravljanje i kontrolu sa posebnim osvrtom na upravljanje rizicima“, te „Primjena finansijskog upravljanja i kontrole u procesima planiranja budžeta“.

Drugog dana konferencije, predstavnici tri centralne harmonizacijske jedinice održali su za učesnike odvojene interaktivne radionice na temu finansijskog upravljanja i kontrole. Za prisutne koordinatore za finansijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u Federaciji BiHh, predstavnici Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija/financija su prezentirali praktičnu primjenu COSO elemenata u organizaciji sa posebnim osvrtom na identifikaciju kontrolnog okruženja i upravljanje rizicima u skladu sa Smjernicama za upravljanje rizicima u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 65/18). Učesnicima su također predstavljeni podaci iz prvog Godišnjeg konsolidovanog izvještaja o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Obzirom da je u oktobru započeo, treći po redu, EU projekat koji se finansira iz IPA fonda: „Unaprijeđenje javne interne finansijske kontrole u Bosni i Hercegovini“, koji ima za cilj doprinijeti reformi upravljanja javnim finansijama u procesu pristupanja Evropskoj uniji kroz jačanje kapaciteta za provođenje finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, prisutnima se obratio i predstavnik projekta, predstavivši ciljeve, rezultate i strukturu projekta, te planirane aktivnosti usmjerene na razvoj oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u narednom periodu.

Cilj konferencije bio je promovisati važeću regulativu i metodologiju za oblast finansijskog upravljanja i kontrole, dati osvrt na trenutno stanje po pitanju uspostave ovog sistema, kao i prezentovati najbolje prakse u svrhu unaprijeđenja praktične primjene sistema FUK u organizacijama javnog sektora i boljeg upravljanja javnim sredstvima.