Obavijest za kandidate prijavljene u okviru 4. ciklusa certifikacije internih revizora

02.10.2018.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni u okviru 4. ciklusa certifikacije internih revizora da će se odgođeni/ponovljeni ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor održati u ponedjeljak, 22.10.2018. godine u 12:00, u Federalnom ministarstvu financija-finansija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo. Pravo pristupa zakazanom ispitu imaju:

  1. prijavljeni kandidati koji su u skladu sa članom 15. stav (8) Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 95/15 i 48/17) prethodno tražili odgodu ispita, uz napomenu da je stavom (2) istog člana utvrđeno da ukoliko navedeni kandidati ne pristupe gore navedenom ispitnom roku, smatraće se da ispit nisu položili. Za navedene kandidate ispit će trajati 120 minuta.
  2. kandidati koji na ispitu održanom dana 24.09.2018. godine nisu položili jedan, odnosno dva ispitna modula.  U skladu sa članom 15. stav (7) Pravilnika o uslovima, navedenim kandidatima ukoliko ne pristupe ponovnom polaganju nepoloženih modula ili na ponovnom polaganju ne polože preostale module, poništavaju se položeni moduli. Ispit za ponovno polaganje traje 60 minuta, a do dana održavanja ispita, potrebno je uplatiti naknadu za ponovno polaganje ispita, u skladu sa članom 10. st. (1) i (2) Pravilnika o uslovima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033 253 481 i email adrese: belma.islamovic@fmf.gov.ba i lidija.mandic@fmf.gov.ba.