Ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor, u okviru 4. ciklusa certifikacije

07.09.2018.

Ispit za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor, u okviru 4. ciklusa certifikacije, zakazan je za ponedjeljak, 24.09.2018. godine u 12:00, u Federalnom ministarstvu financija-finansija, ul. Mehmeda Spahe 5, Sarajevo.

Pravo pristupa zakazanom ispitu imaju lica koja najkasnije do 15.09.2018. godine na adresu Federalnog ministarstva finansija-financija dostave prijavni obrazac i potrebnu dokumentaciju u skladu sa objavljenim Javnim pozivom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033 253 481 i e-mail adrese: 
belma.islamovic@fmf.gov.ba i lidija.mandic@fmf.gov.ba.