Konferencija o internoj reviziji u javnom sektoru Bosne i Hercegovine

25.05.2018.

Konferencija „Saradnja interne revizije i vrhovnih revizorskih institucija i revizija učinka u javnom sektoru“ je druga konferencija posvećena internoj reviziji, a treća konferencija po redu koju su zajednički organizirale tri centralne harmonizacijske jedinice u Bosni i Hercegovini, odnosno Koordinacioni odbor centralnih harmonizacijskih jedinica u Bosni i Hercegovini kao zajedničko tijelo na nivou BiH, čiji je cilj usklađivanje propisa iz oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole u okviru aktuelnih reformskih procesa.

Konferencija za interne revizore u javnom sektoru u organizaciji KO CHJ održana je 22.05.2018. godine u Sarajevu, u Parlamentarnoj skupštini BiH i istoj je prisustvovalo više od 200 učesnika iz institucija BiH, Federacije i Republike Srpske. Svoje viđenje odnosa interne i eksterne revizije u javnom sektoru, saradnje interne revizije i vrhovnih revizorskih institucija u okviru finansijske revizije i revizije učinka – kao novoj perspektivi interne revizije, prezentovali su: g-đa Selma Delić, rukovodilac jedinice za internu reviziju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, g. Nedžad Hajtić iz Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine i g. Milovan Bojić iz Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva finansija izražava zadovoljstvo da su se ponovo, na jednom mjestu, okupili interni revizori iz institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Republike Srpske radi razmjene iskustava i daljnje edukacije, a sama konferencija predstavlja potvrdu nastavka uspješne saradnje tri centralne harmonizacijske jedinice u BiH.

Federalno ministarstvo finansija-financija je, pored zaposlenih internih revizora, pažnju obratilo i na interne revizore koji su ovo zvanje stekli u Federalnom ministarstvu finansija-financija u okviru tri provedena ciklusa certifikacije, te su na današnju konferenciju također i oni bili pozvani.

Na konferenciji je naglašeno da je primarni cilj interne revizije da svojim kvalitetnim preporukama i radom doda vrijednost organizaciji u kojoj je uspostavljena, a za što je, između ostalog, neophodna i kontinuirana specijalistička edukacija i usavršavanje internih revizora.