Obavijest o otvorenoj javnoj raspravi

22.05.2018.

U skladu sa zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine otvorena je javna rasprava do 20.8.2018. godine za:

- Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama

Tekst zakona možete preuzeti ovdje BH I HR I SR

Sve primjedbe i sugestije dostavljaju se do naznačenog datuma pismenim putem na adresu: Federalno ministarstvo finansija/financija, Mehmeda Spahe br. 5, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: info@fmf.gov.ba.