Procedure zaduživanja na domaćem tržištu

04.05.2018.

U cilju objektivnog informiranja javnosti želimo pojasniti proceduru zaduživanja na domaćem tržištu putem emisije kratkoročnih i dugoročnih obveznica Federacije BiH.

Proračunom Federacije BiH za 2018. godinu utvrđene su bruto potrebe za zaduživanjem na domaćem tržištu u iznosu do 510 mil. KM, od čega se na trezorske zapise odnosi 360 mil. KM, a obveznice 150 mil. KM. Raspored održavanja planiranih aukcija trezorskih zapisa i obveznica, odnosno Indikativni kalendar izdanja vrijednosnih papira Federacije BiH za 2018. godinu objavljen je na internetskoj stranici Federalnog ministarstva finansija-financija odmah nakon usvajanja Proračuna Federacije BiH za 2018. U skladu s Indikativnim kalendarom aukcija, Federalno ministarstvo finansija-financija priprema i objavljuje kvartalne kalendare aukcija na temelju kojih Vlada Federacije BiH donosi pojedinačne odluke o vrsti instrumenata i visini zaduživanja. Kalendarom aukcija vrijednosnih papira Vlade Federacije BiH za II. kvartal koji je objavljen na internetskoj stranici Federalnog ministarstva finansija-financija 14. 2. 2018. planirano je održavanje sedam aukcija ukupne vrijednosti od 180 mil. KM. Sukladno navedenom planu izdanja vrijednosnih papira za II. kvartal 2018 godine, Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 29. 3. 2018. godine donijela pojedinačne odluke o zaduženju putem navedenih instrumenata u ukupnom iznosu od 180 mil. KM. Navedene odluke predstavljaju ovlaštenje Federalnom ministarstvu finansija-financija da u skladu s vlastitom procjenom o potrebama i razini likvidnosti Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH  donosi pojedinačne odluke o datumima održavanja aukcija ili otkazivanju planiranih aukcija. Uzimajući u obzir ostvareni suficit u 2017. godini, te s tim povezanu zadovoljavajuću razinu likvidnosti Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH, Federalno ministarstvo finansija-financija je otkazalo sve planirane aukcije vrijednosnih papira u travnju i svibnju u ukupnom iznosu od 140 mil. KM.

Na kraju ističemo da Federalno ministarstvo finansija-financija blagovremeno obavještava investitore i širu javnost o planovima zaduživanja i održavanja aukcija, kao i njihovom otkazivanju, a sve navedene informacije i obavijesti se objavljuju i na internetskoj stranici Ministarstva.