Održana 7. sjednica Fiskalnog koordinacijskog tijela FBiH

24.04.2018.

U prostorijama Federalnog ministarstva financija/finansija održana je 7. sjednica Fiskalnog koordinacijskog tijela Federacije BiH koje je, u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji BiH, uspostavljeno s ciljem osiguravanja makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti Federacije BiH kao i koordinacije u provođenju fiskalne politike u Federaciji.

Fiskalno koordinacijsko tijelo FBiH čine federalni ministar financija, kantonalni ministri financija i predstavnik Saveza općina i gradova u Federaciji BiH.

Na današnjoj sjednici predstavljeni su financijski izvještaji za 2017. godinu na razini proračuna Federacije BiH, kantona, gradova i općina te izvanproračunskih fondova u Federaciji BiH te se razgovaralo o implementaciji informacijskog sustava za planiranje proračuna (e-budget) na razini kantona F BiH i o radu informacijskog sustava za izvršavanje proračuna u trezorima kantonalnih ministarstava financija.

Za dvanaest mjeseci 2017. godine ostvaren je ukupan pozitivni financijski rezultat za sve razine vlasti u iznosu od 326,7 mil. KM dok je u istom razdoblju 2016. godine ukupan pozitivni financijski rezultat iznosio 158,9 mil. KM. Ukupan akumulirani deficit iz ranijih godina u 2017. godini za sve razine vlasti iznosi 144,1 mil. KM, dok je u 2016. godini isti iznosio 473,5 mil. KM. Zakonom o proračunima u Federaciji BiH utvrđena je obaveza planiranja sredstava u proračunu za pokriće akumuliranog deficita, čime je do sada došlo do njegovog značajnog smanjenja za 329,4 mil. KM.

Imajući u vidu činjenicu da je zabilježen rast prihoda uz manji rast rashoda i izdataka, što je rezultiralo smanjenjem akumuliranog deficita i značajnim poboljšanjem likvidnosti proračuna svih razina vlasti u FBiH, 2017. godina se s aspekta upravljanja javnim financijama može ocijeniti kao uspješna.