Ministrica Milićević i predsjednik Uprave Union Banke d.d. Sarajevo potpisali ugovor o kreditu

29.03.2018.

Federalna ministrica financija Jelka Milićević i predsjednik Uprave Union Banke d.d. Sarajevo Vedran Hadžiahmetović danas su u Sarajevu potpisali ugovor o kreditu, po osnovu kojeg stambena kreditna linija za mlade postaje operativna i dostupna mladim ljudima do 40 godina.

Sredstva u iznosu od 10 miliona KM osigurala je Vlada FBiH iz budžeta FBiH za 2018. godinu, a dodatna sredstva osigurat će Union banka d.d. Sarajevo.

Na ovaj način Vlada FBiH u saradnji sa jedinom komercijalnom bankom u državnom vlasništvu nastoji doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja mladih ljudi prepoznajući to kao jedno od najvažnijih prepreka sa kojima se mladi ljudi suočavaju. Također, i kroz ovaj vid podrške mladim ljudima  Vlada FBiH na prepoznatljiv način želi ukazati na važnost uloge mladih ljudi u društvu te je  kroz izdvajanje 50 mil KM za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u prethodnoj godini i ovih dodatnih 10 mil za stambeno zbrinjavanje to jasno i dokazala.

Stambeni krediti za mlade plasirat će se po nominalnoj kamatnoj stopi od 2,99%.

Posebno treba istaći činjenicu da je kamatna stopa fiksna do kraja otplate kredita, a maksimalan rok otplate je 20 godina.

U nastojanju da se mladima ponude što bolji uvjeti, sniženi su i troškovi naknade za obradu kredita.