Održana dodjela certifikata

13.12.2017.

Dana 13.12.2017. godine u Federalnom ministarstvu financija-financija upriličena je dodjela certifikata drugoj generaciji internih revizora za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su ispit za stjecanje zvanja uspješno položili u skladu sa Pravilnikom o uslovima za obavljanje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 95/15 i 48/17).

Drugi ciklus stjecanja zvanja interni revizor za javni sektor od prijavljenih 21, uspješno je završilo 17 kandidata, a idući ciklus certifikacije planiran je za proljeće 2018. godine.