Obavijest o otvorenoj javnoj raspravi

08.12.2017.

U skladu sa zaključcima Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine otvorena je javna rasprava do 13.12.2017. godine za:

 

 

Sve primjedbe i sugestije dostavljaju se do naznačenog datuma pismenim putem na adresu: Federalno ministarstvo finansija/financija, Mehmeda Spahe br. 5, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: info@fmf.gov.ba