Potpisani ugovori o vođenju depozitnog i transakcijskih računa FBiH

30.10.2017.

Federalna ministrica financija Jelka Milićević i predstavnici triju komercijalnih banaka potpisali su danas u Sarajevu ugovore na četiri godine o vođenju depozitnoga i transakcijskih računa za Federaciju BiH.

Ministarstvo financija Federacije BiH je ove godine pokrenulo postupak za izbor poslovnih banaka. Nakon provedenog postupka, za depozitnu banku izabrana je Union banka, a za transakcijske banke Union banka, SBER banka i PBS banka.

Sukladno propisima Zakona o riznici, Jedinstveni račun riznice je sustav bankovnih računa proračuna putem kojega se izvršavaju uplate prihoda i primitaka, isplate rashoda i izdataka i evidentiraju u sustavu Glavne knjige riznice. Depozitni račun je bankovni račun otvoren u poslovnoj banci na koji se uplaćuju svi javni prihodi, a koji se na kraju radnog dana raspoređuju na transakcijske račune. Transakcijski računi su bankovni računi otvoreni u poslovnim bankama putem kojih se vrše svakodnevne transakcije vezane uz izvršenje proračuna i financijskog plana.

Na potpisivanju ugovora bili su prisutni Vedran Hadžiahmetović, direktor Union banke d.d., Jasmina Dobrača i Jasmin Spahić, izvršni direktori u Sberbank BH d.d. i Hamid Pršeš, direktor Privredne banke Sarajevo d.d.