Prva zajednička konferencija za interne revizore u javnom sektoru u BiH

17.05.2017.

Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva financija/finansija  sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva finansija i trezora BiH i Centralnom jedinicom za harmonizaciju u Ministarstvu finansija Republike Srpske, putem Koordinacijskog odbora centralnih harmonizacijskih jedinica u Bosni i Hercegovini, suorganizirali su prvu zajedničku konferenciju namijenjenu zaposlenim internim revizorima u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini, uz prisustvo 102 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije bio je prezentiranje uloge, ciljeva i zadataka Koordinacijskog odbora centralnih harmonizacijskih jedinica u Bosni i Hercegovini, pojašnjenje važeće regulative iz oblasti interne revizije u javnom sektoru, kao  i osvrt na rad interne revizije na svim nivoima u 2016. godini. Pored navedenog, učesnicima konferencije prezentirane su tematske cjeline koje su od posebnog značaja za njihov praktični rad: Savjetodavne aktivnosti/usluge interne revizije – Standardi i praksa, te Odnos interne i eksterne revizije u funkciji unapređenja upravljanja javnim rashodima.

Ovo je prva u nizu zajedničkih edukacija iz oblasti javnih internih finansijskih kontrola koje će u narednom periodu zajednički organizovati tri centralne harmonizacijske jedinice, u cilju osnaživanja kapaciteta interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, kako bi se, pored zakonitosti i pravilnosti, ostvarili ekonomičnost, efikasnost i efektivnost u korištenju javnih sredstava u Bosni i Hercegovini.