Održana 6. sjednica Fiskalnog koordinacijskog tijela FBiH

12.04.2017.

U Federalnom ministarstvu financija/finansija održana je 6. sjednica Fiskalnog koordinacijskog tijela Federacije BiH kojeg, u skladu sa Zakonom o proračunima u FBiH, čine federalni ministar financija, kantonalni ministri financija i predstavnik Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Nakon pozdravne riječi federalna ministrica financija Jelka Milićević je istaknula kako Fiskalno koordinacijsko tijelo sastancima doprinosi regionalnom razvoju u Federaciji BiH. 

Teme današnje sjednice su bile pregled financijskih izvještaja za 2016. godinu na razini kantona i općina Federacije BiH, Informacija o implementaciji informacijskog sustava za planiranje proračuna BMIS na razini kantona te Informacija o izradi Strategije reforme upravljanja javnim financijama u Federaciji BiH.