Uspješno okončan projekt „Jačanje finansijskog upravljanja i kontrole“

28.04.2017.

Federalno ministarstvo financija-finansija je završnom konferencijom u prisutstvu predstavnika interne revizije federalnih, kantonalnih i općinskih organa i vanbudžetskih organizacija, te predstavnika Ureda za reviziju institucija u FBiH i donatora projekta obilježilo uspješan završetak aktivnosti u okviru projekta „Jačanje finansijskog upravljanja i kontrole“, koji finansira SAFE povjerilački fond putem Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, a implementira Centralna harmonizacijska jedinica. 

Konferencija, namijenjena prvenstveno internim revizorima u javnom sektoru u Federaciji BiH, održana je 20.04.2017. godine u Sarajevu sa ciljem jačanja svijesti o značaju sistema internih finansijskih kontrola i ulozi interne revizije kao ključnog elementa u funkciji praćenja i procjene stanja, te davanja preporuka za poboljšanja.

Konferenciji su prisustvovala 64 učesnika među kojima 14 rukovodilaca interne revizije i 43 interna revizora, kojima su prezentirani novi elementi u regulatornom okviru za razvoj javnih internih finansijskih kontrola u Federaciji Bosne i Hercegovine, rezultati Projekta sa implikacijama na rad interne revizije, te značaj procjene rizika prilikom planiranja/obavljanja interne revizije. Također su prezentirani i novi Međunarodni standardi rada interne revizije i njihove implikacije na rad interne revizije kao i iskustva Republike Hrvatske u razvoju sistema internih finansijskih kontrola i doprinosa funkcije interne revizije.

Tokom deset mjeseci trajanja Projekta (juli 2016 – april 2017), Ministarstvo je uz podršku vanjskih saradnika obavilo sljedeće aktivnosti u skladu sa ciljevima projekta:

-    razvoj metodologije za procjenu sistema finansijskog upravljanja i kontrola u oblasti transfera i subvencija iz federalnog budžeta i provođenje procjene u pet pilot ministarstava;

-    izradu Izvještaja o obavljenoj procjeni sa akcionim planom za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u oblasti transfera i subvencija iz federalnog budžeta;

-    provođenje mjera iz akcionog plana kroz izradu nacrta sistemskih smjernica na nivou Ministarstva i pružanje stručne pomoći prilikom ažuriranja internih akata pilot ministarstava;

-    obuka za blizu 170 rukovodećih državnih službenika i državnih službenika iz oblasti javnih internih finansijskih kontrola, uključujući povezanost budžetskih reformi i razvoja finansijskog upravljanja i kontrole, značaju i ulozi upravljanja rizicima i interne revizije.

Domaćin konferencije bila je Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva finansija, uz podršku projektnog konsultantskog tima, kojeg su činili Danijela Stepić (RH) i lokalni konsultanti Merdža Handalić Plahonjić i Nihad Nakaš, a prezentaciju Međunarodnih standarda rada interne revizije i njihove implikacije na rad interne revizije održao je prof. dr. Boris Tušek, univerzitetski profesor sa višegodišnjim iskustvom u oblasti interne revizije.

Centralna harmonizacijska jedinica je kroz projekt nastavila provedbu većeg broja mjera iz Strategije  razvoja javnih internih finansijskih kontrola (PIFC) i to mjere za jačanje kontrola u cilju osiguranja fiskalne odgovornosti (3.1/3.2), jačanje kapaciteta za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole (2.1/2.2/2.3), jačanje kapaciteta i povećanje učinka IR (6.3 i 7.1), odnosno razvoj koordinacione uloge CHJ (8.1/8.2/8.3/8.4/8.7).

Projekt „Jačanje finansijskog upravljanja i kontrole“ finansirao je SAFE povjerilački fond putem Ureda Svjetske banke u BiH, a implementirala Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva finansija/financija.