Obavijest

07.02.2017.

Rezultati polaganja ispita za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine, održanog 31.01.2017.godine u Federalnom ministarstvu finansija/financija