Održana konferencija Jačanje finansijskog upravljanja i kontrole

21.12.2016.

Federalno ministarstvo finansija-financija održalo je u Sarajevu konferenciju za rukovodioce u federalnim ministarstvima i kantonalnim ministarstvima finansija na temu "Jačanje finansijskog upravljanja i kontrole”.

Prisutnim učesnicima obratile su se njena ekselencija Andrea Rauber Saxer, ambasadorica Švicarske u Bosni i Hercegovini, Jelka Milićević, ministrica Federalnog ministarstva finansija-financija, Fatima Obhođaš,  pomoćnica ministra u sektoru Centralna harmonizacijska jedinica i Danijela Stepić, načelnica Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Na konferenciji su obrađene teme od značaja za dalji razvoj javnih internih finansijskih kontrola (engl. PIFC) u kontekstu poglavlja 32: Financijski nadzor u pregovorima za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj Uniji i predstavljeni rezultati projekta "Jačanje finansijskog upravljanja i kontrole" koji provodi Federalno ministarstvo finansija-financija, a koji se finansira iz SAFE povjerilačkog fonda, uz finansijsku podršku Švicarske konfederacije i Europske unije, čijim sredstvima u Bosni i Hercegovini upravlja Ured Svjetske banke u BiH.

„Učinkovito upravljanje javnim finansijama je maksimalna upotreba ograničenih javnih resursa uz ostvarenje najviše razine transparentnosti i odgovornosti u državnim finansijama. Na koncu, mi govorimo o brojnijim i boljim uslugama za građane ove zemlje, kao i o budućnosti njihove djece.“, izjavila je NJ.E. Rauber Saxer.

Ministrica Milićević istaknula je ulogu rukovodilaca u kontekstu fiskalne i upravljačke odgovornosti i rada na razvoju sistema internih kontrola i interne revizije na nivou institucija, a u kontekstu Strategije razvoja javnih internih finansijskih kontrola u Federaciji (Strategije PIFC) 2015-2018. godine. Promovirani su novi elementi zakonodavnog okvira, Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji i Standardi interne kontrole za javni sektor u Federaciji koji sa Zakonom o internoj reviziji upotpunjuju regulatorni okvir za PIFC. Na kraju izlaganja predstavljena su i relevantna iskustva, izazovi i naučene lekcije u ovoj oblasti u Republici Hrvatskoj.

Održana je i prezentacija nalaza analize sistema internih kontrola u oblasti transfera i subvencija u odabranim federalnim ministarstvima koja upravljaju najvećim iznosima iz federalnog budžeta sa ovih pozicija, a predstavljen je i plan aktivnosti kojim Federalno ministarstvo finansija-financija doprinosi ispunjavanju obaveza po Zaključcima Parlamenta o postupanju po preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji koje se tiču transfera i subvencija. Projektne aktivnosti imaju za cilj da se uvedu viši standardi kontrole u upravljanje javnim sredstvima, razvije jači sistem odgovornosti i ostvare veće zakonitosti i pravilnosti u trošenju budžetskih sredstava.