Aukcija obveznica FBiH

20.12.2016.

Federalno ministarstvo finansija-financija je na današnjoj aukciji putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 60.000 obveznica Federacije Bosne i Hercegovine s rokom dospijeća od pet godina, ukupne nominalne vrijednosti 60.000.000,00 KM. Obveznice nominalne vrijednosti 1.000,00 KM po jednoj obveznici prodani su po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 3,423%, a na naplatu dospijevaju 21.12.2021.

Ukupan iznos pristiglih ponuda je 85.080.000,00 KM, a ukupan iznos prihvaćenih ponuda je 60.000.000,00 KM. Najviša prihvaćena cijena iznosila je 110,9023 uz kamatnu stopu od 1,15%, dok je najniža prihvaćena cijena iznosila 95,0805 uz kamatnu stopu od 4,51%. Ponderirana prosječna prihvaćena cijena iznosila je 99,9976 uz kamatnu stopu od 3,423%. Ukupan iznos prikupljenih sredstava iznosi 59.998.572,00 KM.