Održan sastanak investitora u vrijednosne papire i Ministarstva financija FBiH

07.12.2016.

U Federalnom ministarstvu finansija-financija održan je jučer redovni sastanak sa domaćim investitorima u vrijednosne papire Vlade Federacije BiH (banke, osiguravajuća društva, i dr.). Sastanak je bio fokusiran na teme koje su vezane za rebalans proračuna Federacije BiH za 2016. godinu i nacrt proračuna Federacije BiH za 2017. godinu, te s tim u vezi planove zaduživanja Vlade Federacije BiH na domaćem tržištu.

Tijekom sastanka razmijenjena su mišljenja o mogućnostima provedbe plana zaduživanja, odnosno izdavanja trezorskih zapisa i obveznica Vlade Federacije BiH do kraja godine, te plan financiranja tijekom 2017. godine. U otvorenom dijalogu, investitori su iskazali interes i dali smjernice ministarstvu u kontekstu trenutnih događanja na tržištu vrijednosnih papira u zemlji i provedbi plana financiranja Vlade Federacije BiH u narednom periodu, te ukazali na probleme sa kojima se suočavaju i prepreke koje onemogućavaju trgovinu na sekundarnom tržištu vladinog duga.

Zajednička je ocjena svih učesnika sastanka da je potrebna intenzivnija suradnja i komunikacija svih ključnih aktera s ciljem unaprijeđenja okruženja  za dalji razvoj domaćeg tržišta kapitala te će Federalno ministarstvo financija preuzeti aktivnu ulogu u rješavanju otvorenih pitanja kroz uključivanje svih sudionika ovog procesa kako bi se unaprijedila partnerska suradnja potencijalnih investitora i Vlade Federacije. Slijedom toga,   ministarstvo će na narednu sjednicu Vlade Federacije uputiti plan izdavanja vrijednosnih papira (trezorskih zapisa i obveznica) koji će biti usklađen sa rebalansom proračuna za 2016. godinu.