Utvrđen Prijedlog rebalansa Proračuna za 2016. godinu

18.11.2016.

Federalno ministarstvo financija pripremilo je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu u iznosu od 2.517.180.917,00 KM, što je za 85,7 milijuna KM ili tri posto manje u odnosu na Budžet FBiH za 2016. godinu, koju je Vlada Federacije BiH utvrdila je i uputila Parlamentu FBiH.

Proračun FBiH za 2016. godinu usvojen je u iznosu od 2.598.862.123,00 KM. Pored redovnih prihoda od poreza i neporeznih prihoda, planirano je vanjsko zaduživanje od MMF-a i Svjetske banke u okviru DPL projekta u ukupnom iznosu od 312,0 mil. KM. Međutim, zbog dinamike doznačavanja tranši MMF-a velika je vjerojatnost da druga tranša neće biti uplaćena do kraja godine kao ni sredstava iz DPL projekta zbog neispunjavanja uvjeta iz matrice politika definiranih u okviru ovoga projekta.

Uzimajući u obzir podatke o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine, te na temelju projekcija Federalnog ministarstva financija, prihodi od poreza na dobit pojedinaca i poduzeća su povećani za oko 10,4 milijuna KM, dok su neporezni prihodi u ukupnom iznosu povećani za 27,2 milijuna KM.

U dijelu primitaka smanjenja su planirana sredstava po osnovi zajmova primljenih kroz državu u iznosu od 209,5 milijuna KM, dok su primici od domaćeg zaduživanja - obveznica povećani za 100 milijuna KM, a primici od trezorskih zapisa su smanjeni za deset milijuna KM.

Važno je naglasiti da je na poziciji bruto plaća i naknada i doprinosa došlo do smanjenja planiranih sredstava za oko 10,3 milijuna KM. Osnovni razlozi za smanjenje su bili moratorij na zapošljavanje koji kontinuirano provodi Vlada Federacije BiH, kao i usvojeni dokument Politike o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade što je rezultat nastavka provođenja oštrih mjera štednje u svim segmentima javne potrošnje.