Održane interaktivne radionice u okviru projekta „Jačanje finansijskog upravljanja i kontrole“

08.11.2016.

U okviru projekta „Jačanje finansijskog upravljanja i kontrole“ Federalno ministarstvo finansija-financija je u periodu od 1. do 7.11.2016. godine u Sarajevu održalo pet interaktivnih radionica za pet pilot federalnih ministarstava uključenih u navedeni projekt: Federalno ministarstvo rada i s ocijalne politike, Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo zdravstva.

Cilj radionica koje je vodio projektni tim kojeg čine angažovani konsultanti i uposlenici CHJ bio je da se prezentiraju preliminarni nalazi iz provedene dijagnostičke procjene stanja finansijskog upravljanja i kontrole nad transferima i subvencijama u pilot ministarstvima, a interaktivni karakter radionice podrazumijevao je da svi pozvani predstavnici pilot ministarstava aktivno učestvuju u diskusiji o nalazima i potrebnim poboljšanjima sistema u pomenutim procesima, te da svojim stručnim znanjem doprinesu kvaliteti nacrta izvještaja o provedenoj procjeni i preporučenim mjerama za poboljšanja. Na provedenim radionicama učesnicima je predstavljen COSO model kao alat za samoprocjenu stanja u finansijskom upravljanju i kontroli, što je i na tragu primjene Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli (FUK) u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 38/16) i objavljenih Standarda interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji („Službene novine FBiH“, broj: 75/16).

Ciljnu grupu za radionice ispred pilot institucija činili su: sekretari ministarstava, rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica za finansije i šefovi odsjeka u osnovnoj organizacionoj jedinici za finansije, interni revizori, te rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica i/ili ad hoc komisija koje učestvuju u realizaciji transfera i subvencija u pilot ministarstvima. Održanim radionicama prisustvovalo je 69 učesnika, a pored predstavnika iz pilot ministarstava, na radionicama su učestvovali i zaposleni u Federalnom ministarstvu finansija-financija ispred nadležnih sektora zaduženih za planiranje, izvršenje i kontrolu izvršenja budžeta FBiH.

U okviru ovih petodnevnih interaktivnih radionica prezentirani su brojni nalazi i prodiskutirano je o mjerama koje bi bilo potrebno učiniti u narednom periodu, sve kako bi se u javnom sektoru u Federaciji uveli viši standardi kontrole za upravljanje javnim sredstvima i razvijanje jačeg sistema odgovornosti, veće zakonitosti i pravilnosti u trošenju budžetskih sredstava, naročito sredstava koja se dodjeljuju putem transfera, subvencija i grantova, a koja trenutno čine oko 45% sredstava budžeta Federacije.

Projekt „Jačanje finansijskog upravljanja i kontrole“ finansira SAFE povjerilački fond putem Ureda Svjetske banke u BiH, a implementira Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva kao nosilac projektnih aktivnosti.