OBAVIJEST

01.11.2016.

OBAVIJEST

o pravnim licima kojima je skladu sa zakonom i odobrenjem Federalnog ministarstva finansija/financija dozvoljeno priređivanje igara na sreću putem interneta u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Federalno ministarstvo finansija/financija je u skladu sa članom 10. st. 2. i 3., a u vezi sa članom 109. stav 2. i članom 116. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15), izdalo odobrenja za priređivanje igara na sreću putem interneta sljedećim pravnim licima:

  • “PREMIER WORLD SPORT” d.o.o. Čitluk
  • “PREMIER SPORT ” d.o.o. Čitluk
  • “FORMULA ” d.o.o. Posušje
  • “WILLIAMS KLADIONICA ” d.o.o. Široki Brijeg
  • “SPORT PLUS ” d.o.o. Novi Travnik
  • „BET-LIVE ” d.o.o. Vitez.

 

Pored navedenih priređivača, u skladu sa članom 109. Zakona o igrama na sreću, pravo priređivanja igara na sreću putem interneta ima i Lutrija BiH.

Ovaj spisak će se blagovremeno ažurirati u slučaju izdavanja odobrenja za priređivanje igara na sreću putem interneta drugim pravnim licima, u skladu sa Zakonom.