O b a v i j e s t

27.10.2016.

O b a v i j e s t

 

licima zainteresovanim za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor i

internim revizorima kojima su ranije izdati certifikati za oblast

budžet i neprofitne organizacije ili za javni sektor

 

Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva financija-finansija (u daljem tekstu: CHJ FMF) podsjeća sva zainteresovana lica za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor na sljedeće:

Članom 11. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 47/08), propisano je da pored općih uslova za prijem u radni odnos, koji su propisani Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), interni revizori moraju ispunjavati i posebne uslove propisane Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova interne revizije, koji donosi federalni ministar finansija.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo finansija-financija tokom 2015. godine donijelo je novi Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 95/15 – u daljem tekstu: Pravilnik o uslovima), čije odredbe su dužni primjenjivati korisnici javnih sredstava budžeta Federacije BiH, kantona, općina, gradova i vanbudžetskih fondova. Stupanjem na snagu Pravilnika o uslovima, Federalno ministarstvo finansija-financija je preuzelo proces certifikacije internih revizora za javni sektor, a kao jedan od posebnih uslova utvrđeno je posjedovanje certifikata internog revizora za javni sektor u Federaciji, izdatog od strane Federalnog ministarstva financija-finansija.

Podsjećamo također i sva lica kojima je prije stupanja na snagu ovog pravilnika od strane strukovnog udruženja izdat certifikat o stečenom zvanju: ovlašteni interni revizor za oblast budžet i neprofitne organizacije ili za javni sektor da mogu, u skladu sa članom 20. Pravilnika o uslovima, do 31.12.21016. godine Federalnom ministarstvu finansija-financija podnijeti zahtjev za izdavanje certifikata: interni revizor za javni sektor u Federaciji BiH.

Nakon isteka ovog roka, za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH valjanima će se smatrati samo certifikati izdati od strane Federalnog ministarstva finansija-financija. Sva lica koja od 01.01.2017. godine od Federalnog ministarstva finansija-financija budu zahtijevala izdavanje certifikata interni revizor za javni sektor u Federaciji BiH, bit će upućena na polaganje ispita za internog revizora za čije je organizovanje i provođenje nadležno Federalno ministarstvo finansija-financija.

Obavijest možete pogledati ovdje