J A V N I P O Z I V

11.07.2016.

Na osnovu člana 6. stav (2) tačka 2) Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 47/08) Federalno ministarstvo finansija-financija objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za iskazivanje interesa za učešće u Stručnoj komisiji Federalnog ministarstva finansija-financija za provođenje postupka certificiranja i edukacije internih revizora u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

 

Poziv u potpunosti možete preuzeti OVDJE