Javni poziv za iskazivanje interesa u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor

Sarajevo,

10.05.2016.

Pozivaju se svi zainteresirani kandidati za polaganje ispita za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor u Federaciji BiH da popunjeni obrazac, koji se nalazi u prilogu ovog poziva, sa naznakom „interes za polaganje ispita u svrhu stjecanja certifikata internog revizora za javni sektor“ najkasnije do 31.05.2016. godine dostave na adresu Federalnog ministarstva finansija-financija, Mehmeda Spahe 5, Sarajevo, ili na email: fatima.obhodjas@fmf.gov.ba ili bozidarka.jelic-stanic@fmf.gov.ba.

U slučaju da se prijavi dovoljan broj zainteresiranih kandidata za polaganje ovog ispita koji ispunjavaju uslove iz člana 7. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije“ broj 95/15), na web stranici Federalnog ministarstva finansija-financija i u dva dnevna lista koja se distribuiraju na području Federacije BiH bit će objavljen konačan poziv kandidatima za prikupljanje prijava za polaganje ispita, u skladu sa članom 8. ovog Pravilnika.

Za dodatne informacije u vezi sa polaganjem ispita za stjecanje zvanja interni revizor za javni sektor u Federaciji BiH možete kontaktirati Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalnog ministarstva finansija-financija na broj telefona: (033) 253 481.

Obrazac možete preuzeti OVDJE.