Poziv za dostavu GI IR za 2015.godinu

Sarajevo,

11.01.2016.

U skladu sa članom 18. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 47/08, u daljem tekstu: Zakon o internoj reviziji), rukovodilac jedinice za internu reviziju (odnosno interni revizor, ukoliko rukovodilac nije imenovan ili jedinica nije uspostavljena) obavezan je izraditi godišnji izvještaj interne revizije koji sadrži podatke iz revizorskih izvještaja i informacije o ostalim aktivnostima koje su završene ili su u toku na dan 31.12. prethodne godine i isti dostaviti u roku od 60 dana po završetka godine.  

Poziv u potpunosti možete preuzeti OVDJE

Preuzmite: Obrazac GI-IR.