Rezultati trezorskih zapisa

Sarajevo,

10.03.2015.

Aukcija šestomjesečnih trezorskih zapisa

Federalno ministarstvo finansija-financija je na današnjoj aukciji putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 3.000 trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine s rokom dospijeća od šest mjeseci, ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000,00 KM. Trezorski zapisi nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po jednom trezorskom zapisu prodani su po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 0,75%, a na naplatu dospijevaju 9.9.2015.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,7300 što predstavlja kamatnu stopu od 0,54%, dok je najniža prihvaćena cijena iznosila 99,5532 što predstavlja kamatnu stopu od 0,90%. Ponderirana prosječna prihvaćena cijena iznosila je 99,6291 što predstavlja kamatnu stopu od 0,75%. Ukupan iznos prikupljenih sredstava iznosi 29.888.729,50 KM.

Izvještaj s aukcije trezorskih zapisa FBiH možete pogledati ovdje.