Rezultati aukcije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine

18.03.2014.

Federalno ministarstvo finansija-financija je na današnjoj aukciji putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 2.000 trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine s rokom dospijeća od tri mjeseca ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000,00 KM. Prodano je svih 2.000 trezorskih zapisa što predstavlja 100,00% planiranog obima emisije. Trezorski zapisi nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po jednom trezorskom zapisu s rokom dospijeća od tri mjeseca, prodani su po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 0,60%, a na naplatu dospijevaju 18. 6. 2014.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,8581 što predstavlja kamatnu stopu od 0,57%, dok je najniža prihvaćena cijena iznosila 99,8432 što predstavlja kamatnu stopu od 0,63%. Ponderirana prosječna prihvaćena cijena iznosila je 99,8516 što predstavlja kamatnu stopu od 0,60%. Ukupan iznos prikupljenih sredstava iznosi 19.970.314,69 KM.

Cijeli izvještaj možete preuzeti ovdje.