Rezultati aukcije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine

04.03.2014.

Federalno ministarstvo finansija-financija je na današnjoj aukciji putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 2.000 trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine s rokom dospijeća od tri mjeseca ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000,00 KM. Prodano je svih 2.000 trezorskih zapisa što predstavlja 100,00% planiranog obima emisije. Trezorski zapisi nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po jednom trezorskom zapisu s rokom dospijeća od tri mjeseca, prodani su po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 0,80%, a na naplatu dospijevaju 4. 6. 2014.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,8258 što predstavlja kamatnu stopu od 0,70%, dok je najniža prihvaćena cijena iznosila 99,7786 što predstavlja kamatnu stopu od 0,89%. Ponderirana prosječna prihvaćena cijena iznosila je 99,8004 što predstavlja kamatnu stopu od 0,80%. Ukupan iznos prikupljenih sredstava iznosi 19.960.075,50 KM.

Kompletan izvještaj možete preuzeti ovdje.