Održana 84. sjednica Vlade FBiH

29.10.2013.

Na 84. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 23. 10. 2013., Federalno ministarstvo financija je upoznalo Vladu s aktivnostima vezanim za donošenje Zakona o ispunjenju novčanih obaveza čiji je podnositelj Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada FBiH je donijela Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu pravde, Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (za plaćanje usluga preseljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike), Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za sufinanciranje Projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" za III. kvartal 2013. godine, Odluku o odobravanju nabave službenog putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija - Finansijske-Financijske policije, te Odluku o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu s Federalnog zavoda za poljoprivredu na Glavno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine; Prihvaćeno je  zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG za financiranje Projekta „Nabava medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-Sanskom kantonu“, te je donesena Odluka o zaduženju Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodovod i kanalizaciju u Sarajevu.

Također je prihvaćena Informacija o smanjenoj dinamici priljeva sredstava na Jedinstvenom računu Riznice Federacije Bosne i Hercegovine i potrebi poduzimanja korektivnih mjera, Informacija o realizaciji Odluke V. broj: 1549/2012 od 14.11.2012. godine kao i Informacija o stanju "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. 2013.