Nacrt novog Zakona o igrama na sreću

18.10.2013.

Shodno Zaključku Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02-02-673/13 od 02.10.2013.godine, produžen je rok za provođenje Javne rasprave o Nacrtu Zakona o igrama na sreću za period od 60 dana.

Link na nacrt novog Zakona