Aukcija trezorskih zapisa

17.09.2013.

Na današnjoj aukciji putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira, Federalno ministarstvo finansija-financija je ponudilo na prodaju 2.000 trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine s rokom dospijeća od devet mjeseci ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM. Prodano je svih 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, što predstavlja 100,00% planiranog obima emisije. Trezorski zapisi nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po jednom trezorskom zapisu s rokom dospijeća od devet mjeseci, prodani su po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 1,40% na godišnjoj razini, a na naplatu dospijevaju 18. 7. 2014.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,0444 što predstavlja kamatnu stopu od 1,29%, dok je najniža prihvaćena cijena iznosila 98,8978 što predstavlja kamatnu stopu od 1,49%. Ponderirana prosječna prihvaćena cijena iznosila je 98,9628 što predstavlja kamatnu stopu od 1,40%. Ukupan iznos prikupljenih sredstava iznosi 19.792.561,62 KM.

(Rezultati aukcije)