Obavijest o otvorenoj javnoj raspravi

02.08.2013.

U skladu sa Zaključcima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine otvara se javna rasprava u trajanju od 60 dana za Nacrt Zakona o igrama na sreću.

Tekst zakona postavljen je na web- portal Federalnog ministarstva finansija- financija, www.fmf.gov.ba.

Sve primjedbe, prijedlozi i sugestije na tekst Zakona dostavljaju se do 01.10.2013.godine, pismenim putem na adresu: Federalno ministarstvo finansija/financija, ul. Mehmeda Spahe br. 5, 71000 Sarajevo.

Preuzmite Nacrt zakona o igrama na sreću u .pdf file formatu