30. hitna sjednica Vlade FBiH

01.07.2013.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 20.6. i 1.7.2013. godine održala 30. hitnu sjednicu na kojoj je utvrdila Prednacrt zakona o igrama na sreću, usvojila Izvještaj o aktivnostima i stupnju dovršenosti poslova na likvidaciji Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine zaključno sa 31.12.2012. godine, Izvještaj o radu Komisije za revolving sredstva po projektima Lokalni razvoj i Lokalne inicijative za 2012. godinu sa Prijedlogom zaključka, Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje sa prijedlozima zaključaka za III. i IV. kvartal 2012. godine i I. kvartal ove godine, Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi emisije trezorskih zapisa, Popis programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu s Prijedlogom zaključka, donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, podržala Inicijativu da se osiguraju kreditna sredstva kod Raiffeisen Zentralbank Osterrich za realizaciju Projekta „Razvoj sustava vodoopskrbe u općini Livno, faza II - Sjeverni krak", po Okvirnom sporazumu između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Austrije te donijela i Odluku o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Saudijskog fonda za razvoj namijenjenog za financiranje Projekta izgradnje i opremanja Univerzitetske biblioteke u Sarajevu u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu.