Obavijest priređivačima igara na sreću na automatima

30.05.2013.

Obavještavamo vlasnike automat klubova da je u skladu sa članom 74. stav 4. Zakona o igrama na sreću propisano da automati za igre na sreću moraju imati otvorenu on-line mrežu povezanu putem servera sa Poreznom upravom Federacije BiH – Središnji ured.

Shodno tome, radi uspostave i osiguranja postojanja sistema neposrednog i neprekidnog nadzora, priređivači igara na sreću na automatima su obavezni putem servera osigurati povezivanje svakog posebnog automat kluba sa serverom Porezne uprave.

Obavijest vlasnicima automat klubova.pdf