Informacija o zabrani priređivanja igara na sreću putem interneta

19.02.2013.

članom 11. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/02 i 40/10) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti je zabranjeno priređivanje igara na sreću putem interneta. U okviru poduzimanja aktivnosti nadzora nad provođenjem odredbi Zakona o igrama na sreću (shodno članu 87. Zakona), došli smo do saznanja koja ukazuju na pojavu nelegalnog priređivanja igara na sreću putem inostranih internet stranica ili web-portala dostupnih građanima u Bosni i Hercegovini, kao i reklamiranje takvih priređivača.

S tim u vezi, utvrdili smo da je u konkretnom slučaju riječ o inostranim pravnim licima, odnosno priređivačima internet igara na sreću koji nemaju sjedište niti odobrenje za priređivanje na teritoriji Bosne i Hercegovine. Spomenuta pravna lica neovlašteno putem domaćih web-portala vrše usluge marketinga tj. postavljanja tzv. banera-prostora za reklame sa linkom inostranih priređivača.

Priređivanje nelegalnih internet igara na sreću od strane navedenih priređivača, prouzrokuje višestruke štetne posljedice kao što su:

  • nanošenje štete budžetima entiteta kroz neplaćanje obaveza po osnovu javnih prihoda (naknade za izdavanje odobrenja, porez na dobitke, ostali porezi i takse)
  • postojanje opasnosti pristupa navedenim internet stranicama maloljetnim licima
  • nemogućnost kontrole finansijskih transakcija izvršenih tokom sudjelovanja igrača sa teritorije BiH u navedenim igrama, pa samim time nemogućnost uticanja na sprečavanje pojave pranja novca
  • stvaranje nelojalne konkurencije u odnosu na legalne priređivače koji posjeduju odobrenje Federalnog ministarstva finansija (domaći priređivači), i dr.

Imajući u vidu činjenicu da Federalno ministarstvo finansija nema tehničku mogućnost da onemogući pristup navedenim internet sajtovima, za pomoć smo se obratili nadležnom organu, odnosno Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK-u).

RAK je, postupajući u skladu sa odredbama Zakona o komunikacijama (“Službeni glasnik BiH” br. 31/03; 75/06 i 33/10) kao i čl. 8. i 18.  Pravila o obavljanju djelatnosti davaoca pristupa internetu (“Službeni glasnik BiH” broj: 36/12), donio Naredbu o primjeni odgovarajućih tehničkih mjera radi onemogućavanja pristupa internet adresama sa kojih se nezakonito pružaju usluge “online” kockanja u Bosni i Hercegovini.

Navedene mjere su samo nastavak kontinuiranog djelovanja našeg ministarstva i drugih nadležnih organa u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, koje imaju za cilj otkrivanje i sprečavanje svih protuzakonitih aktivnosti u ovoj oblasti, što u konačnici za rezultat ima sprečavanje nastupanja navedenih štetnih posljedica.