Emisija Trezorskih Zapisa

07.11.2012.

Vlada FBiH je na 67. sjednici, održanoj 6.11.2012., odobrila zaduženje Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2012. godinu, u nominalnom iznosu do 60.000.000 KM.

Riječ je o emisiji 6.000 trezorskih zapisa s rokom dospijeća od 182 dana. Emisija će biti izvršena putem aukcije na SASE u jednoj ili više tranši. (Vijest preuzeta sa stranice Vlade Federacije BiH)