Održana druga aukcija obveznica FBiH

26.06.2012.

Na današnjoj aukciji putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira, Federalno ministarstvo finansija-financija je ponudilo na prodaju 30.000 petogodišnjih obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000 KM. Prodano je 17.165 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 17.165.000,00 KM, što predstavlja 57,20% planiranog obima emisije. Obveznice nominalne vrijednosti 1.000,00 KM po obveznici, sa rokom dospijeća od 5 godina, prodane su po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 6,10% na godišnjem nivou, a na naplatu dospijevaju 27. juna 2017. godine. 

Kamata na kupljene obveznice se isplaćuje polugodišnje. Najviša prihvaćena cijena iznosila je 101,7192 što predstavlja kamatnu stopu od 5,70%, dok je najniža prihvaćena cijena iznosila 98,3155 što predstavlja kamatnu stopu od 6,50%. Ponderirana prosječna prihvaćena cijena iznosila je 99,8199 što predstavlja kamatnu stopu od 6,10%.