Uspješno završena prva aukcija obveznica Federacije Bosne i Hercegovine

29.05.2012.

Na današnjoj aukciji putem Sarajevske burze-berze vrijednosnih papira, Federalno ministarstvo finansija-financija prvi put je ponudilo na prodaju obveznice Federacije Bosne i Hercegovine. Prodano je 80.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 80.000.000,00 KM, što predstavlja 100 posto planiranog opsega emisije. Obveznice nominalne vrijednosti 1.000,00 KM po obveznici, s rokom dospijeća od 3 godine, prodane su po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 5,25% na godišnjoj razini, a na naplatu dospijevaju 30. svibnja 2015. godine. Kamata na kupljene obveznice se isplaćuje polugodišnje.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 102,1392 što predstavlja kamatnu stopu od 4,48%, dok je najniža prihvaćena cijena iznosila 97,2230, što predstavlja kamatnu stopu od 6,28%. Ponderirana prosječna prihvaćena cijena iznosila je 99,9799, što predstavlja kamatnu stopu od 5,25%.