Javna rasprava o tekstu zakona o igrama na sreću

14.03.2012.

U organizaciji Federalnog ministarstva finansija, danas je u Parlamentu Federacije BiH održana javna rasprava o pripremi teksta Zakona o igrama na sreću. U uvodnom obraćanju prisutnima, federalni ministar finansija, Ante Krajina je rekao da postoji potreba za sveobuhvatnim zakonskim uređenjem oblasti igara na sreću i ukazao na neka od najvažnijih pitanja koja se moraju urediti u tekstu novog zakona.

Pomoćnik ministra za poreznu i fiskalnu politiku, Hajrudin Hadžimehanović je detaljno obrazložio sve aspekte izmjena Zakona i naglasio da se ovim zakonom propisuju najvažniji tehnički i drugi uslovi za priređivanje posebnih igara na sreću, te da se daje zakonski osnov za donošenje nekoliko pravilnika kojima će se detaljnije propisati obaveze priređivača.

U današnjoj raspravi stavljen je akcenat i na pronalaženje adekvatnih zakonskih rješenja. Rečeno je, između ostalog, da se za razliku od odredbi važećeg zakona, za finansiranje programa i projekata iz oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta, osim dijela sredstava koje Lutrija BiH uplati po osnovu naknada za priređivanje klasičnih igara, izdvaja na poseban podračun Federalnog ministarstva finansija i 50 posto od sredstava prikupljenih po osnovu uplate naknada za izdavanje odobrenja priređivačima.

Na današnjem sastanku vođena je izuzetno konstruktivna javna rasprava kojom su dati i konkretni prijedlozi, primjedbe i sugestije koje će biti uzete u obzir prilikom pripreme i slanja u proceduru teksta novog zakona.

Sastanku su, između ostalih prisustvovali zastupnici: Besima Borić, Vlado Ivanković, Hazim Kapić i Ibrahim Nadarević, kao i delegati Branislav Crnogorac, Hajrudin Bećirević, kao i predstavnici Saveza općina i gradova u Federaciji BiH.

Sljedeća aukcija trezorskih zapisa planirana je za 27. Mart 2012. godine putem aukcijske platforme Sarajevske berze.