IZVJEŠćE O EMISIJI TREZORSKIH ZAPISA

15.03.2012.

Federalna vlada danas je razmatrala i usvojila Izvješće o zaduženju FBiH temeljem emisije trezorskih zapisa. Nakon što je Vlada FBiH donijela 9.2.2012. godine Odluku o zaduženju FBiH putem emisije trezorskih zapisa u iznosu od 60.000.000 konvertibilnih maraka, Federalno ministarstvo financija je, radi financiranja obveza po osnovu unutarnjeg duga, donijelo Odluku o emisiji ovih zapisa u iznosu od 20.000.000 KM.

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa objavljen je 20.2.2012. godine putem aukcije na Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira. Federacija BiH je na aukciji održanoj 28.2.2012. godine ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (što ukupno iznosi 20.000.000 KM) s rokom dospijeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena. Za vrijeme aukcije ukupno je pristiglo 15 ponuda za kupovinu 3.669 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 36.690.000 KM. Prihvaćeno je osam ponuda i prodano svih 2.000 zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM.

Najveća prihvaćena cijena iznosila je 98,8662 uz kamatnu stopu 2,3 posto, a najniža 98,6716 uz kamatnu stopu 2,7 posto. Ukupan iznos prikupljenih sredstava ovim putem je 19.758.709,58 KM. Osigurana sredstva putem ove emisije bit će korištena za prioritetno izmirenje obveza iz osnova stare devizne štednje, kao i za izmirenje obveza po osnovu emitiranih trezorskih zapisa FBiH u 2011. godini. (Vijest preuzeta sa stranice Vlade FBIH) Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 29.8.2012. godine. UTVRđEN