PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

15.03.2012.

Nakon što je uočeno kako se pojedine odredbe Zakona o porezu na dohodak pogrešno tumače i primjenjuju, jer nisu dovoljno jasno definirane, Vlada FBiH danas je, u formi Prijedloga, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila po hitnoj procedure njegove izmjene i dopune. Jedna od izmjena je i brisanje odredaba koje reguliraju oporezivanje prihoda fizičkih osoba ostvarenih sudjelovanjem u igrama na sreću i u nagradnim igrama, budući da će ovo pitanje biti regulirano Prijedlogom novog Zakona o igrama na sreću.

Ova odredba počet će se primjenjivati šest mjeseci nakon stupanja ovoga Zakona na snagu. Fizičke osobe kojima je, na temelju ugovora o životnom ili dobrovoljnom mirovinskom osiguranju, po isteku ugovorenog razdoblja osiguranja, isplaćena osigurana suma ušteđena od uplaćenih premija, prema predloženim izmjenama Zakona, neće imati obvezu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak na tako isplaćenu sumu.

Uvjet je da su na prihode od nesamostalne djelatnosti u vrijeme trajanja ugovora o osiguranju premije obračunati i uplaćeni obvezni doprinosi iz plaće i akontacija poreza na dohodak. Isto se odnosi i na korisnike životnog ili dodatnog mirovinskog osiguranja za koje je tijekom razdoblja osiguranja premije uplaćivao poslodavac (tzv. menadžerska osiguranja) i na njih obračunavao i uplaćivao propisane doprinose. Ukoliko poslodavac ne obračuna i ne uplati na ime korisnika propisane doprinose i porez na dohodak, kao korist od nesamostalne djelatnosti, isplatitelj osiguranja će biti obvezan na ukupan iznos isplaćene sume obračunati i uplatiti porez na dohodak.

Izmjenama i dopunama se oporezivim prihodom od nesamostalne djelatnosti smatraju zaostale plaće, odnosno razlike plaća koje se odnose na protekle porezne periode, a koje se zaposleniku ili bivšem zaposleniku isplaćuju u tekućem poreznom periodu na osnovu sudskih presuda, osim iznosa zateznih kamata koje se, u ovom slučaju, ne smatraju oporezivim prihodom od nesamostalne djelatnosti. Akontacije poreza na dohodak će, prema novom rješenju, biti oslobođene sve osobe koje su ostvarile povratak iz Federacije BiH u Republiku Srpsku i Distrikt Brčko BiH (porezna osnovica se umanjuje za iznos osobnog odbitka od 300 KM). Ovo stoga što je veliki broj povratnika u prijeratna mjesta prebivališta u RS, a koji su zaposleni i ostvaruju dohodak u FBiH. (Vijest preuzeta sa stranice Vlade FBIH)