ISPLATA PRVE TRI EMISIJE OBVEZNICA

02.04.2012.

Federalno ministarstvo financija/finansija obavještava vlasnike računa stare devizne štednje da je dana 30.3.2012. godine izvršilo prijenos sredstava Registru vrijednosnih papira (platni agent Federacije BiH) u iznosu od 30,31 milijun KM, radi isplate dospjelih obaveza po emitiranim obveznicama iz osnove stare devizne štednje.

Time su se stekli uvjeti za isplatu kamata prema vlasnicima obveznica obuhvaćenih I. emisijom u iznosu od 2.231.228,33 KM i II. emisijom u iznosu od 341.797,08 KM.

Također, Registar vrijednosnih papira će izvršiti isplatu dospjele glavnice i kamate vlasnicima obveznica iz treće emisije u ukupnom iznosu od  27,74 milijuna KM, od čega se na glavnicu odnosi 24.898.552 KM i 2.838.964,07 KM na pripadajuću kamatu. Pojedinačna isplata glavnice za svakog vlasnika obveznice III. emisije iznosi do 2.100 KM i uvećana je za pripadajuću kamatu. Današnjom isplatom izmirit će se dospjele obaveze prema 3.829 vlasnika obveznica, odnosno 27,70% od ukupnog broja iz III. emisije.

Istovremeno, Federalno ministarstvo financija/finansija je izvršilo uplatu od 3,84 milijuna KM na račune 4.2016 starih deviznih štediša na ime gotovinske isplate do 1.000 KM,koji su verifikaciju izvršili u 2011. godini i kojima se u 2012. godini emitiraju obveznice(IV. emisija).

Za sve dodatne informacije molimo građane da se obrate Registru vrijednosnih papira jer će on vršiti isplatu vlasnicima obveznica stare devizne štednje.