ODLUKA O UVJETIMA I PROCEDURAMA EMISIJE OBVEZNICA FBiH

06.04.2012.

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o uvjetima i procedurama emisije obveznica FBiH. Njom se definiraju uvjeti i pravila za emisiju obveznica Federacije BiH, koje se emitiraju radi prikupljanja sredstava za financiranje Federalnog proračuna.

Emisijom obveznica - dugoročnih vrijednosnih papira, kao rasprostranjenim načinom financiranja, moguće je prikupiti slobodna financsijska sredstva, često pod povoljnijim uvjetima od kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka.

Emisijom obveznica, osim razvoju tržišta vrijednosnih papira, doprinosi se i razvoju financijskog tržišta generalno. Donošenjem ove odluke uspostavlja se jasan i transparentan pravni okvir za emisiju dugoročnih vrijednosnih papira, a sudionicima na financijskom tržištu stavljaju se na raspolaganje sigurni državni vrijednosni papiri prihvatljivog prinosa, s jasnim uvjetima, procedurama i aktivnostima koje se tiču same emisije.

(Vijest preuzeta sa stranice Vlade Federacije BiH)