11.09.2007
Oglas o procesu verifikacije stare devizne Štednje

Na temelju članka 9. Zakona  o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH" br. 28/06., i 76/06), a u svezi sa člankom 14.Uredbe o izmjeni i dopuni  Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih  isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH ("Službene novine FBiH" br. 33/06., 66/06 i  5/07), Federalno ministarstvo financija – finansija daje sljedeći:

  O G L A S

o procesu verifikacije pojedinačnih tražbina vlasnika
stare devizne štednje u Federaciji BiH

 1. 1.Obavještavaju se imaoci računa stare devizne štednje deponovane kod  domaćih banaka na teritorij Federacije Bosne i Hercegovine (što ne uključuje štednju kod Ljubljanske banke, Invest banke i drugih stranih banaka na teritorij Bosne i Hercegovine), da pristupe postupku verifikacije potraživanja shodno odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih  isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH.
 2. 2.Vlada FBiH na svojoj sjednici održanoj dana 06.9.2007.godine, donijela je izmjenu   navedene Uredbe, kojom je produžen rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje je do 30.9.2007.godine.
 3. 3.Potražitelji po osnovu računa stare devizne štednje popunjavaju i jedan od obrazaca "obrazac 01" i "obrazac 02" i "dodatak – 01" (objavljeni u "Službenim novinama Federacije BiH" br. 36/06), te prilažu odgovarajuća dokumenta: orginalnu  deviznu štednu knjižicu ili drugu orginalnu bankovnu dokumentaciju, ugovor ili karticu  kojom je račun stare devizne štednje otvoren, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ukoliko se radi o nasljedstvu, pravovaljan darovni ugovor ako je račun stare devizne štednje poklonjen drugoj osobi, osobni dokument i eventualno druge dokumente.
 4. 4. Zahtjevi se dostavljaju  osobno na šalterima organizacionih  jedinica  koje su predviđene za proces  verificiranja ili putem  opunomoćnika uz predočavanje ovjerene punomoći.
 5. 5.Postupak verifikacije će se vršit u sljedećim organizacijskim jedinicama agencija AFIP-a i FIP-a u periodu od 12. (srijeda) 09. do 01. (ponedeljak) 10.2007.godine, kako slijedi:

Red.
broj

MJESTO

ADRESA

ORGANIZACIJA

TELEFON

1.

Bihać

Bosanska br.2.

AFIP

037 223 - 319

2.

Cazin

Cazinskih brigada bb

AFIP

037  512 - 980

3.

Sanski Most

Stanička bb

AFIP

037  685- 532

4.

Orašje

Peta 19 a

FIP

031 712 - 438

5.

Tuzla

Turalibegova  40

AFIP

035 251 - 190

6.

Srebranik

Srebreni grad bb

AFIP

035 643 - 204

7.

Lukavac

Lukavičkih brigada bb

AFIP

035 643-204

8.

Sarajevo-Centar

Maršala Tita br.62.

AFIP

033 211 – 930

9.

Novi Grad –Sarajevo

Trg.međunarodnog prijateljstva 17.

AFIP

033 542 – 833

10.

Novo Sarajevo

Ložionička 3

AFIP

033 722 – 311

11.

Ilidža

Džemala Bijedića 256

AFIP

033 624 – 012

12.

Mostar

Dubrovačka bb

FIP

036 321- 218  321- 219 321 220

13.

Mostar

Maršala Tita  91

AFIP

036 552 657

14.

Čapljina

Ante Starčevića bb

FIP

036 806 – 858

15.

Čitluk

Kralja Tomislava bb

FIP

063321–273 fax 036 -644 -015

16.

Konjic

Maršala Tita bb

AFIP

036  726 – 220

17.

Grude

Hrvoja Hrvatinića bb

FIP

039 661 – 904

18.

Ljubuški

Matije Divkovića bb

FIP

039 831 – 408

19.

Široki Brijeg

Zaobilaznica bb

FIP

039 703 -423

20.

Zenica

Masarikova  37

AFIP

032 244 – 488

21.

Visoko

Aleja šehida Resula 4

AFIP

032 735 – 691

22.

Vitez

Fra. G. Martića bb

FIP

030 711 – 103

23.

Jajce

Starogradska 3.

FIP

030 658 – 177

24.

Kiseljak

Šar bb

FIP

030 879 – 142

25.

Travnik

Vezira 62/A

AFIP

030  511 – 211

26

Bugojno

Bosanska  bb

AFIP

030 251 – 422

27.

Gornji Vakuf

Ulica zlatnih ljiljana

AFIP

030 265 – 494

28

Goražde

Trg branilaca bb

AFIP

038 221 -719

29.

Prozor- Rama

Splitska 1

FIP

036 771 – 093

30.

Livno

Trg Domovinskog rata bb

FIP

034 202 – 460

31.

Tomislavgrad

Mijata Tomića bb

FIP

034 353 – 981

32.

Kupres

Splitska bb

FIP

034 274 -871

33.

Zavidovići

Naselje  Stadion L – 1

AFIP

033 878 – 155

34.

Tešanj

Braće Pobrića bb

AFIP

032 650 – 557

35.

Drvar

 Po osiguranju teh. uvjeta

FIP

036 321 - 218

 1. 6.Zahtjevi, naputci, obrasci i dodatna pojašnjenja mogu se dobiti na svim šalterima organizacionih jedinica koje su ovlaštene za proces verifikacije.
 2. 7.Pozivaju se svi potražitelji po osnovu računa stare devizne štednje, koji su   izvršili verifikaciju u 2005.godini, da dostave na šalter organizacione jedinice (gdje je već ranije izvršena verifikacija):
  -   Potvrdu o verifikaciji iznosa, kako bi se izvršila zamjena i izdala nova potvrda uvećana za iznos kamate obračunate sukladno članku 4. Zakona.
  - Naziv i sjedište banke i broj bankovnog računa, da bi se mogla izvršiti gotovinska isplata sukladno  članku 16.Uredbe.
 3. 8. Sve informacije o procesu verifikacije možete dobiti u toku radnog vremena kod ovlaštenih osoba za kontakt:

WEB stranica: www. fmf.gov.ba.