31.12.2010.

NOVI ROKOVI ZA FISKALIZACIJU U FEDERACIJI

Komisija za fiskalizaciju u Federaciji BiH, produžila je rok i utvrdila novu dinamiku uvođenja fiskalnih sistema u Federaciji BiH. Tako će, hoteli, moteli, restorani, barovi, kantine, benziske pumpe i apoteke, moći obaviti fiskalizaciju do 31.1.2011. godine. Trgovine na malo, koje spadaju u drugu grupu opisanu u Pravilniku o dinamici fiskalizacije, kao i trgovine na veliko, će imati novi rok do 15.4.2011. godine.

31.12.2010.

Porezna uprava FBIH: Postupak za prijavu/upis u Jedinstveni sistem nakon 1. 1. 2011.

Nakon 01.01.2011. godine u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ( "Službene novine Federacije BiH" broj: 42/09) i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa( "Službene novine Federacije BiH" broj: 73/09 i 77/10) registracija obveznika uplate doprinosa i osiguranika vršit će se u Poreznoj upravi Federacije BiH – nadležnim poreznim ispostavama.više...

27.12.2010.

BEVANDA: DUŽNI STE ZAKLJUČITI UGOVORE SA NAJMANJE DVA TELEKOMUNIKACIJSKA OPERATERA

Federalno ministarstvo finansija je uputilo dopis svim ovlaštenim proizvođačima/zastupnicima fiskalnih sistema da su u skladu sa članom 45. stav 1. Zakona o fiskalnim sistemima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/09), dužni zaključiti ugovore s najmanje dva telekomunikacijska operatera koji osiguravaju GPRS mrežu, kao i obvezniku osigurati pretplatničku karticu za koju je obveznik dužan sklopiti ugovor sa telekomunikacijskim operaterom o korištenju GPRS usluge za prijenos podataka između terminala i servera PU.

27.12.2010.

PET FIRMI SA LICENCOM FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

U skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo finansija do sada je izdalo pet licenci za fiskalne sisteme, slijedećim firmama: Neosoft Computers d.o.o. Mostar, Kim Tek d.o.o Vitez, Tring d.o.o. Gračanica, ERP Consalting d.o.o. Ilidža i Mikroelektronika a.d. Banja Luka. Na našoj internet stranici u dijelu Fiskalni sistemi/sustavi, također, se nalaze i liste servisera/distributera za ovlaštene proizvođače/zastupnike fiskalnih sistema.

Podsjećamo, da obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih sistema podrazumijeva obavezu evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaja i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, virman i slično) koju ima svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara, odnosno za pružanje usluga klijentima

16.12.2010.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA UNUTARNJIH OBVEZA FBiH

Vlada FBiH utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza FBiH, koji predstavlja usaglašavanje sa odlukama Ustavnog suda BiH koje se odnose na ratna potraživanja. više...

16.12.2010.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA IZMIRILO SVE OBAVEZE PREMA RUDNICIMA U FEDERACIJI BIH

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je i  danas uplatilo sredstva u iznosu od 5.098.017 KM na račune rudnika mrkog uglja „Abid Lolić”, „Đurđevik”, „Zenica”, ”Breza”, „Kakanj”, „Gračanica”, kao i rudnicima „Kreka”, „Banovići”  i „Tušnica”.

Ovim transferom koji je planiran i u Budžetu  za 2010. godinu, izmirene su sve obaveze prema rudnicima u Federaciji BiH.

14.12.2010.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU ZA PRVA TRI MJESECA 2011. GODINE

Vlada FBiH utvrdila je, na današnjoj sjednici u Mostaru, Prijedlog odluke o privremenom financiranju FBiH za razdoblje siječanj/januar - ožujak/mart 2011. godine i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje. više...

14.12.2010.

UREDBA O RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA U FBiH

Federalna vlada donijela je danas Uredbu o računovodstvu proračuna u FBiH, usuglašenu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH. Tako su, u odnosu na dosad važeću uredbu, promijenjeni pojedini termini: “poslovne knjige” umjesto “računovodstvene knjige”, a umjesto “grant” koriste se pojmovi “transfer” i “donacija”. Kao pomoćne, poslovnim knjigama proračuna dodaju se i “dnevnik” i “knjiga potraživanja”.

Ukoliko se knjigovodstveni pokazatelji obrađuju na elektronski način, glavna knjiga na kraju godine mora biti zaštićena od izmjene, a na njezinu kraju mora biti elektronski potpis. Glavna knjiga, umjesto trajno, sada se pohranjuje i čuva najmanje jedanaest godina, a pomoćne, umjesto pet, sada se čuvaju sedam godina. (Izvor: www.fbihvlada.gov.ba)

14.12.2010.

FINANSIJSKA POMOĆ KANTONIMA I OPĆINAMA

Vlada FBiH je danas donijela tri odluke kojima se odobrava raspored dijela sredstava “Transfer drugim nivoima vlasti-kantonima utvrđenih Budžetom FBiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija.

Prema ovim odlukama Bosansko-podrinjskom i Posavskom kantonu dodijeljeno je po pet miliona KM, a Kantonu 10 1,5 milion KM na ime finansijske pomoći. Vlada je donijela i odluke kojima je odobrila izdvajanje budžetskih sredstava na ime pomoći općinama: Pale-Prača 30.000 KM, Čapljini i Tuzli po 200.000 KM, Goraždu 150.000 KM, Tomislavgradu, Ravom i Ustikolini po 50.000 KM. (Izvor: www.fbihvlada.gov.ba)

14.12.2010.

IZVRŠENJE PRORAČUNA I OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

U prvih deset mjeseci ove godine prihodi, primitci i financiranje federalnog proračuna iznosili su, ukupno, 1.520,3 milijuna konvertibilnih maraka, što predstavlja 81,6 posto u odnosu na rebalansirani proračun. U odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, ostvarenje je manje za 75,6 milijuna KM.  U strukturi ostvarenih sredstava, porezni i neporezni prihodi iznose 1.185,6 milijuna KM, a na financiranje se odnosi 334,7 milijuna KM. U poređenju s 2009. godinom, porezni i neporezni prihodi veći su za 147,8 milijuna KM. više...

01.12.2010.

MUSTAFA MUJEZINOVIĆ I VJEKOSLAV BEVANDA NA SASTANKU SA BORUTOM PAHOROM

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović, zajedno s dopremijerom i federalnim ministrom finansija Vjekoslavom Bevandom, federalnim ministrom prometa i komunikacija Nailom Šećkanovićem i federalnim ministrom trgovine Desnicom Radivojevićem, sastao se danas u Ljubljani s predsjednikom Vlade Republike Slovenije Borutom Pahorom. više...

29.11.2010.

LICENCIRANI FISKALNI SISTEMI

Obavještavamo obveznike fiskalnih kasa da će na stranici Federalnog ministarstva finansija imati redovno ažuriran spisak svih licenciranih fiskalnih sistema u Federaciji BiH. Do sada su tri firme dobile licencu i to su : TRING D.O.O. Gračanica, NEOSOFT COMPUTERS D.O.O. Mostar i KIM TEC D.O.O. Vitez.
> Licencirani fiskalni sistemi

20.11.2010.

VJEKOSLAV BEVANDA – VJERODOSTOJNOST

Portparoli i glasnogovornici, sve češće su nezaobilazne osobe prilikom traženja informacija u zvaničnim ustanovama, institucijama pa čak i manjim organizacijama. Drugi dan u hotelu Mogorjelo u Čapljini traje konferencija "Budućnost odnosa s javnošću-izazov za praktičare u BiH",u organizaciji PRIBE-Udruženja za odnose s javnošću u BiH. više...

18.11.2010.

POTPISANI PRVI SUPSIDIJARNI UGOVORI SA OPĆINAMA U SKOLPU PROJEKTA "VODOSNADBIJEVANJE I SANITACIJA U FEDERACIJI BIH"

Danas su u Federalnom ministarstvu finansija potpisani prvi supsidijarni ugovor sa općinama Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Široki Brijeg i Tomislavgrad u skolopu projekta „Vodosnadbijevanje i sanitacija u FBiH”. Ukupna procijenjena vrijednost ovih ugovora je 121,3 miliona EUR. više...

10.11.2010.

FEDERACIJA BiH KRENULA U FISKALIZACIJU

U Snack baru sarajevskog hotela Holiday Inn danas je zvanično puštena u rad prva fiskalna kasa u Federaciji BiH, čime je ovaj bh. entitet konačno krenuo u fiskalizaciju. 

Hajrudin Hadžimehanović, pomoćnik federalnog ministra finansija za poreznu politiku i javne prihode, kazao je da će uvođenjem fiskalnih sistema u FBiH omogućiti evidentiranje stvarnog prometa, privrednih subjekata, povećanje broja PDV obveznika, poboljšanje naplate javnih prihoda, a što će svakako doprinijeti smanjenju sive ekonomije. Istakao je da su očekivanja Federalnog ministarstva finansija da će godišnji efekt od fiskalizacije u FBiH iznositi oko 100 miliona KM. više...

04.11.2010.

DELEGACIJA MMF-a RAZGOVARALA SA MINISTROM BEVANDOM

U okviru četvrtog pregleda  provedbe  stand by aranžmana , federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda, razgovarao je danas  sa delegacijom  Međunarodnog monetarnog fonda , na čelu sa šefom Misije za BiH Kostasom Hristuom (Costas Christou )  i  rezidentnim predstavnikom MMF-a za BiH Milanom Cucom.

Tokom razgovora, ministar Bevanda je istaknuo da je dobivanje 82 miliona KM izuzetno važno za Federaciju BiH jer su ta sredstva projicirana u proračunu za ovu godinu. Hristu je pohvalio napore ministra Bevande i i njegovih saradnika jer su izuzetno profesionalno pripremili cjelokupnu dokumentaciju koju je tražila misija MMF-a. On je naglasio da je od početka aranžmana jasno da su ova sredstva namijenjena za podršku budžetu i rekao da je predviđeno da peta i šesta tranša bude dostavljena za rezerve Centralne banke BiH, ukoliko za to bude potrebe.više...

29.10.2010.

UPLATA ZAVODU PIO/MIO ZA POVLAŠTENE MIROVINE

Federalno ministarstvo finansija danas je izvršilo uplatu u iznosu od 13 miliona KM Zavodu PIO/MIO za isplatu povlaštenih (beneficiranih) mirovina za oktobar 2010. godine. Korisnici će sredstva imati na računu u isto vrijeme kada krene i isplata redovnih mirovina.

28.10.2010.

PRODUŽEN ROK ZA FISKALIZACIJU U FEDERACIJI BIH

Komisija za fiskalizaciju u Federaciji BiH, danas je produžila rok i utvrdila novu dinamiku uvođenja fiskalnih sistema u Federaciji BiH. Tako će, hoteli, moteli, restorani, barovi, kantine, benziske pumpe i apoteke, moći obaviti fiskalizaciju do 15.12.2010. godine. Trgovine na malo, koje spadaju u drugu grupu opisanu u Pravilniku o dinamici fiskalizacije, kao i trgovine na veliko, će imati novi rok do 15.3.2011. godine.

22.10.2010.

POVRAT PREPLAĆENOG POREZA NA DOHODAK ZA 2009. GODINU

Zakon o porezu na dohodak, koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje od 1. januara 2009. godine, dao je mogućnost poreznim obveznicima koji su u toku 2009. godine uplatili na ime akontacije poreza na dohodak iznos koji je veći od iznosa obaveze utvrđene godišnjim obračunom iskazanim u godišnjoj poreznoj prijavi poreza na dohodak za 2009. godinu, da ostvare pravo na povrat preplaćenog iznosa koji bi se, shodno odredbi člana 51b. Zakona o porezu na dohodak (‘’Službene novine Federacije BiH’’, br. 10/08 i 9/10) izuzetno za ovu godinu, trebao izvršiti do 31. decembra 2010. godine. više...

18.10.2010.

FIRMA "TRING" IZ GRAČANICE DOBILA STATUS CERTIFICIRANOG ZASTUPNIKA FISKALNIH SISTEMA

Danas je još jedna firma dobila status certificiranog zastupnika fiskalnih sistema čime je ovlaštena za stavljanje u promet fiskalnog sistema - fiskalna kasa Tringfavourite i terminal SIM900. Naime radi se o firmi "Tring" d.o.o., iz Gračanice koja je registrovana kao ovlašteni zastupnik fiskalnih sistema, rješenjem broj: 05-02-5524-2/10 od 14.07.2010.godine.

18.10.2010.

MMF ODOBRIO 187 MILIONA DOLARA BIH

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) odobrio je juče BiH novih 187 miliona dolara zajma, na osnovu povoljne ocjene dosadašnjih ekonomskih učinaka trogodišnjeg stend baj aranžmana, objavljeno je na sajtu MMF-a. MMF je ocijenio da je BiH ostvarila napredak u ispunjavanju svojih obaveza iz stend baj aranžmana, dodajući da vlasti BiH od odobrenog iznosa planiraju da povuku oko 54 miliona dolara. U maju je MMF odgodio predaju novih sredstava od 1,6 milijardi dolara stend baj kredita za BiH, jer Vlada Federacije BiH (FBiH) nije ispunila strukturna mjerila Fonda.

Zamjenik izvršnog direktora MMF-a Muriljo Portugal ocijenio je da je u BiH napredovala fiskalna disciplina i strukturne reforme u rješavanju velikih neravnoteža, te da se zadovoljavajuća implementacija politike stend baj aranžmana odvija u izazovnom ekonomskom i političkom okruženju. "Potrebna je snažana implementacija strukturnih reformi od strane novoizabranih vlasti, kako bi se osigurala fiskalna i spoljna održivost i pružila osnova za snažan, održivi rast", navodi se u saopštenju MMF-a, koji je potpisao Portugal, i dodaje da je prvi korak ka obnovi fiskalne održivosti ostvarivanje ciljeva fiskalnog programa za 2010. godinu. više...

14.10.2010.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA IZVRŠILO ISPLATU DOSPJELIH OBAVEZA ZA STARE DEVIZNE ŠTEDIŠE PO PRVOJ I DRUGOJ EMISIJI OBVEZNICA FEDERACIJE BIH

Federalno ministarstvo finansija obavještava vlasnike računa stare devizne štednje  da su otklonjeni tehnički problemi oko spiskova za isplatu dospjelih obaveza po I i II emisiji obveznica Federacije BiH za izmirenje obaveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje  i da su se stekli svi uvjeti za isplatu.
   
Vlasnicima obveznica Serije B iz I emisije , Federalno ministarstvo finansija je danas izvršilo uplatu 55.230.740 KM od čega se na glavnicu odnosi  51.564.144 KM, a na kamatu 3.666.596 KM. Pojedinačna isplata glavnice za svakog vlasnika obveznice iznosi do 3.645 KM i uvećana je za pripadajuću kamatu .

Danas su uplaćena sredstva i vlasnicima Serije A (G) iz druge emisije obveznica.  Ukupna isplata po ovoj seriji iznosi 6.367.722 KM, od čega na ime glavnice 5.894.456 KM, i 473.266 KM na ime kamata. Pojedinačna isplata glavnice za svakog vlasnika obveznice iznosi do 1.663 KM i uvećana je za pripadajuću kamatu. više...

07.10.2010.

FIRMA NEOSOFT COMPUTERS d.o.o. - CERTIFICIRANI ZASTUPNIK ZA PROMET FISKALNIH SISTEMA NA TERITORIJI FEDERACIJE BIH

Obavještavamo Vas da je firma  „Neosoft Computers” d.o.o., registrovana kao ovlašteni zastupnik fiskalnih sistema, rješenjem broj: 05-02-5524-1/10 od 14.07.2010.godine, nakon provedenog postupka ispitivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika uzorka dijela fiskalnog sistema-fiskalna kasa DP 500 i terminal DTT 002 i fiskalnog sistema-fiskalni pisač FP-550H, terminal DTT 002 i softverska aplikacija FPrintWIN 3.12. build 80, ispunila propisane uslove za stavljanje u promet ovih fiskalnih sistema, čime je dobila status certificiranog zastupnika, što znači da ova firma može vršiti promet navedenih fiskalnih sistema na teritoriji Federacije BiH.

Ostale firme kojima su izdata rješenja za registraciju proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema su u procesu ispitivanja tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnih sistema.

Informacije o dobijanju statusa certificiranog zastupnika redovno će se objavljivati na internet stranici Federalnog ministarstva finansija (www.fmf.gov.ba).


14.09.2010.

OBA DOMA FEDERALNOG PARLAMENTA ODOBRILA REBALANS OVOGODIŠNJEG BUDŽETA

Ovogodišnji budžet Federacije Bosne i Hercegovine rebalansom je uvećan za 116,1 miliona KM i nova budžetska cifra je 1.862.962.000 KM. Takav prijedlog Federalne vlade danas je potvrdio Parlament, tačnije Dom naroda pošto ga je jučer odobrio i Predstavnički dom. S obzirom na to da su ga odobrila oba ta parlamentarna nivoa, rebalansirani budžet može biti objavljen u Službenim novinama. Rebalans je jedan od bitnih uvjeta za četvrtu tranšu Federaciji na osnovu stand-by aranžmana koji je Bosna i Hercegovina postigla s Međunarodnim monetarnim fondom.

Uporedo s rebalansom, delegati Doma naroda odobrili su, kao i jučer njihove kolege iz Predstavničkog doma, izmjene Zakona o izvršenju federalnog budžeta usklađene s novim budžetskim iznosom.(Fena)


13.09.2010.

PREDSTAVNIČKI DOM ODOBRIO REBALANS BUDŽETA

Predstavnički dom u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu odobrio je Federalnoj vladi rebalans ovogodišnjeg entitetskog budžeta koji podrazumijeva uvećanje ukupne budžetske sume u odnosu na dosadašnju za 116,1 milion KM. Novi predloženi iznos, računajući to povećanje je 1.862.962.000 KM.

Sutra će se o predloženom rebalansu izjašnjavati i Dom naroda također na vanrednoj sjednici, s obzirom na to da je Vlada uputila ovaj prijedlog u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Uporedo s rebalansom budžeta, poslanici u Predstavničkom domu danas su odobrili Federalnoj vladi izmjene Zakona o izvršenju budžeta, usklađene s rebalansiranim iznosom.(Fena)


03.09.2010.

SAOPŠTENJE MISIJE MMF-A U BIH O ISPUNJENJU UVJETA PO DRUGOM PREGLEDU STAND-BY ARANŽMANA (Izvor: www.imf.org))

U okviru drugog pregleda po Stand-by aranžmanu i konsultacija po članu IV, misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodio g-din Costas Christou vodila je razgovore sa vlastima Bosne i Hercegovine od 18.avgusta/kolovoza do 01.septembra/rujna 2010. godine. 

Osoblje MMF-a i vlasti Bosne i Hercegovine postigli su sporazum o paketu politika sa ciljem završetka drugog pregleda po Stand-by aranžmanu. U narednim sedmicama vlasti namjeravaju sprovesti nekoliko dogovorenih mjera. Ove mjere uključuju usvajanje rebalansa budžeta za 2010. godinu od strane Parlamenta FBiH i poboljšanje procesa revizije korisnika boračkih naknada od strane Federalne vlade. Pod pretpostavkom da će ove mjere biti usvojene, te da će Uprava MMF-a dati svoju saglasnost, Izvršni odbor MMF-a bi mogao do kraja septembra/rujna 2010. godine razmatrati drugi pregled. Zaključivanje pregleda će omogućiti BiH da povuče 33,82 miliona SDR (oko 40 miliona eura) za potporu budžetima Entiteta.više...

02.09.2010.

ISPLATA INVALIDNINA

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo  i uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za RVI i porodice poginulih boraca i branitelja za avgust 2010. godine, u ukupnom iznosu od 26,4 miliona KM.  Korisnici u svim kantonima u Federaciji BiH će ova  sredstva imati na računu već danas.


01.09.2010.

OBJAVLJENI SPISKOVI PO OSNOVI OBVEZNICA ZA RATNA POTRAŽIVANJA I PO OSNOVI IZVRŠNIH SUDSKIH ODLUKA

Na internet stranici Federalnog ministarstva finansija u dijelu OBAVJEŠTENJA, objavljeni su: Spisak fizičkih i pravnih lica koji Federalnom ministarstvu financija/finansija trebaju dostaviti bankovne račune radi uplate dospjele kamate po osnovu emisije obveznica za ratna potraživanja i Spisak fizičkih i pravnih lica koji Federalnom ministarstvu financija/finansija trebaju dostaviti bankovne račune radi uplate sudskih troškova po osnovu izvršnih sudskih odluka.


01.09.2010.

PRIPREME ZA REBALANS FEDERALNOG BUDŽETA

Na danas popodne održanoj sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH razmatrala je Informaciju o pregovorima s Međunarodnim monetarnim fondom i pripremama za izmjene Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu.
Članove Vlade o ovome su informirali premijer FBiH Mustafa Mujezinović i zamjenik premijera i federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda. Tokom razgovora o novom Pismu namjere, MMF je ocijenio da se Vlada FBiH ponašala racionalno, razborito i štedljivo, poduzimajući mjere na smanjenju javne potrošnje. Očuvanje budžetske stabilnosti u tekućoj godini podrazumijeva daljnje usklađivanje rashodovne strane s raspoloživim mogućnostima, tako da će rebalansirani Budžet biti za 115.690.031 konvertibilnu marku veći nego sadašnji i iznosit će ukupno 1.862.962.000 KM. više...


26.08.2010.

MINISTAR BEVANDA SA DELEGACIJOM MMF-a

Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u BiH u okviru pregleda stend-baj aranžmana, danas je u posjeti kod federalnog ministra finansija Vjekoslava Bevande. Kako bi bila odobrena četvrta tranša za BiH od 38 miliona eura, vlasti Federacije moraju ispuniti četiri strukturne odrednice - da usvoje zakon o platama i naknadama u organima vlasti FBiH, što su učinile prije mjesec dana, zatim da usvoje strategiju o reformi penzionog sistema, provedu reviziju u oblasti boračko-invalidske zaštite i takozvanih beneficiranih penzija.


06.08.2010.

UPLAĆENE NERATNE INVALIDNINE I INVALIDNINE ZA RVI KOJI PRIMAJU SREDSTVA PREKO VAKUFSKE BANKE

Federalno ministarstvo finansija je jutros dalo nalog za isplatu neratnih invalidnina za juli 2010. godine. Sredstva u iznosu od 12.5 miliona KM su usmjerena prema bankama i korisnici će ih imati na računima najkasnije sutra. Federalno ministarstvo za boračka pitanja je tek danas unijelo spiskove u aplikaciju za isplatu invalidnina za RVI koji ova sredstva primaju preko Vakufske banke, pa je i za ovu isplatu dat nalog i korisnici će sredstava imati na računu danas, a najkasnije sutra.


12.07.2010.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA UPLATILO SREDSTVA ZA POMOĆ OPĆINAMA MAGLAJ I ČITLUK

Nakon što je 6.jula 2010. godine Vlada Federacije BiH  donijela dvije odluke o izdvajanju sredstava iz Proračuna Federacije BiH za pomoć općinama Maglaj i Čitluk, Federalno ministarstvo finansija  je realiziralo odluke i uplatilo sredstva za 41 porodicu iz mjesta Suljakovići (općina Maglaj) po 5.000 KM, što je u ukupnom iznosu 205.000 KM i po 2.000 KM za 89 zaposlenika preduzeća iz Čitluka čije su zgrade izgorile u požaru, u ukupnom iznosu od 178.000 KM.


06.07.2010.

ODLUKE O POMOĆI OPĆINAMA MAGLAJ I ČITLUK

Na osnovi izviješća direktora Civilne zaštite Federacije BiH o stanju u općinama Maglaj i Čitluk, federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda je predložio da se donesu dvije odluke o izdvajanju sredstava iz Proračuna Federacije BiH u svrhu pomoći navedenim općinama, što je Vlada Federacije BiH na današnjoj, vanrednoj sjednici i prihvatila.
Prva odluka se odnosi na pomoć općini Maglaj gdje je za 41 porodicu odobrena isplata po 5.000 KM, što je u ukupnom iznosu 205.000 KM.
Drugom odlukom je osigurana isplata po 2.000 KM za 89 zaposlenika preduzeća čije su zgrade izgorile u požaru, što je  ukupnom iznosu 178.000 KM.
Vlada Federacije je israzila opredjeljenje i spremnost da učestvuje u sufinansirnju obnove porušenih kuća u Općini Maglaj.


05.07.2010.

BAVANDA POSJETIO ZGARIŠTE U CENTRU ČITLUKA

Dopremijer i federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda posjetio je zgarište nekoliko gospodarskih objekata koji su stradali u subotnjem požaru u centru Čiltuka.
Obraćajući se zaposlenicima stradalih tvrtki, Bevanda je izrazio žaljenje novonastalom situacijom te obećao pomoć Federalne vlade.
"Stradale tvrtke bile su pozitivan primjer poslovanja i, kao takve, zaslužuju pomoć države", istaknuo je Bevanda.


01.07.2010.

O FISKALIZACIJI U FEDERACIJI

Pomoćnik federalnog ministra za poreznu i fiskalnu politiku Hajrudin Hadžimehanović izjavio je danas da je devet firmi ispunilo zahtjeve iz raspisanog javnog poziva za registriranje proizvođača/zastupnika fiskalnih sustava. To su firme: Neosoft Computers d.o.o. Mostar, Tring d.o.o. Gračanica, SK Tradeing d.o.o. Sarajevo, Simco d.o.o. Sarajevo, Microelektronika a.d. Banja Luka, Interlinea d.o.o Sarajevo, Digit RS Com d.o.o. Banja Luka, ERP Consulting d.o.o. Ilidža, i Kimtec d.o.o. Vitez. više...


11.06.2010.

O B J A Š NJ E NJ E O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – VI 2010. GODINE

U dijelu stranice pod nazivom Publikacije, brošure i obavijesti se nalazi Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja za period od januara/siječnja do juna/lipnja 2010.godine.


10.06.2010.

STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UNUTRAŠNJE FINANSIJSKE KONTROLE U FBiH

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Strategiju razvoja javne unutrašnje finansijske kontrole u Federaciji FBiH, koju je pripremilo Federalno ministarstvo finansija. Strategija predstavlja cjelovit sistem kontrola čiji je cilj dobro upravljanje javnim sredstvima bez obzira na izvore iz kojih potiču i u skladu je sa pravnom stečevinom koju je uspostavila Evropska unija.više...


02.06.2010.

ISPLATA ZA POVLAŠTENE MIROVINE

Federalno ministarstvo finansija danas je izvršilo uplatu u iznosu od 13 miliona KM Zavodu PIO/MIO za isplatu povlaštenih mirovina za maj 2010. godine, čime smo održali obećani rok za isplatu do petog u mjesecu. Korisnici će sredstva imati na računu u isto vrijeme kada krene i isplata redovnih mirovina.


28.05.2010.

ODLUKU O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA DodJELE UGOVORA POSLOVNIM BANKAMA


19.05.2010.

MINISTAR BEVANDA PRIMIO U OPROŠTAJNU POSJETU DIREKTORA KfW BIH GERALDA KÜNEMUNDA

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda primio je danas u oproštajnu posjetu direktora Ureda KfW BiH Geralda  Kühnemunda i zahvalio mu se na dosadašnjoj saradnji. “ Izražavam zahvalnost za sve što ste do sada uradili. Ostvarili ste više uspješnih projekata i mi vas i vašu zemlju smatramo istinskim prijateljima.”rekao je Bevanda tokom sastanka. Künemund je istaknuo da su prethodne tri godine bile jako uspješne, te da su posljednji potpisani projektni ugovori za  vjetropark u Mesihovini i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću najbolji primjer kvalitetne saradnje.
Ministar Bevanda je, također,  poželio dobrodošlicu novom direktoru kancelarije KfW u Bosni i Hercegovini Stephanu Leudesdorffu i izrazio nadu za nastavak dobre saradnje


14.05.2010.

EBRD

U Zagrebu je počelo dvodnevno održavanje Godišnje skupštine i Poslovnog foruma Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). U radu skupa učestvuje preko dvije hiljade sudionika iz političkog i poslovnog svijeta iz više od 60 država. Skupštinu je otvorila predsjednica Vlade Republike Hrvatske, Jadranka Kosor koja je rekla da se svi nalazimo pred novim izazovima uslijed svjetske ekonomske krize  i da je ovo trenutak za promišljanja o novim mogućnostima i čvrstim temeljima privrednog rasta i zapošljavanja. Naglasila je i da je nužno odlučno i koordinirano djelovanje svih subjekata na svjetskoj ekonomskoj sceni. više...


11.05.2010.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA DANAS IZVRŠILO UPLATU ZA NERATNE INVALIDNINE

Nakon unosa podataka od strane resornog ministarstva, Federalno ministarstvo finansija je jutros dalo nalog za isplatu neratnih invalidnina za april 2010. godine.  Sredstva u iznosu od 12.4 miliona  KM su usmjerena prema  bankama i korisnici će ih imati na računima najkasnije sutra.

Danas je izvršena i  uplata sredstava za  dobitnike najvećih ratnih priznanja u iznosu od  1.8 miliona KM.

Federalno ministarstvo finansija danas je izvršilo i uplatu subvencija za mlijeko i duhan u iznosu od 1.4 miliona KM.


10.05.2010.

MINISTRI FINANSIJA NA SASTANKU SA MINISTROM BEVANDOM I MISIJOM MMF-A

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda danas je održao sastanak sa misijom MMF-a koju je  predvodio šef misije Kostas Hristu i sa ministrima finansija iz kantona u Federaciji BiH. Tema sastanka je bio aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom koji podrazumijeva ispunjenje uvjeta iz Pisma namjere.

Kostas Hristu je tokom sastanka kazao da je cilj misije da uradi pregled po Stand by aranžmanu za četvrtu tranšu, kao i pregled po cijelom Stand by aranžmanu sa Bosnom i Hercegovinom. On je naglasio  da kantoni moraju  u cjelini ispuniti obaveze i provesti konsolidaciju, te da ako se to ne desi, sredstva neće moći biti isplaćena. Dakle,  od uspješnosti provođenja uvjeta i rokova  zavisi i  odluka o isplati četvrte tranše koju treba donijeti Odbor izvršnih direktora u junu ove godine.

Ministar Bevanda je rekao da je potrebno uložiti još veći napor i trud  da se održi fiskalna održivost i da je za to potrebna saradnja svih nivoa vlasti. „Uvjet za bilo šta će u narednom periodu biti ispunjenje ostvarenih ušteda na pozicijama na koje smo se i obavezali pri ugovaranju aranžmana sa MMF-om. Mi smo u planiranju rashodovne strane predvidjeli transfer nižim nivoima vlasti, ali tek kada se utvrdi ispunjenje prihodovne strane. Pozivam vas na punu sinergiju.“, rekao je tokom sastanka ministar Bevanda.

Misija međunarodnog monetarnog fonda ostaje u Bosni i Hercegovini do 17. maja.


12.04.2010.

DANAS POČINJE ISPLATA INVALIDNINA

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za RVI i šehidske porodice za mart 2010. godine, u ukupnom iznosu od 26,3 miliona KM. Korisnici će ova  sredstva imati na računu već danas.

Sredstva za  civilne žrtve rata i neratne invalide u iznosu od 12,5 miliona KM su također osigurana, a bit će isplaćena kada resorna ministarstva unesu obavezu u trezorsku aplikaciju.


09.04.2010.

DANAS ODOBREN KREDIT SVJETSKE BANKE FEDERACIJI BIH U IZNOSU OD 66,6 MILIONA USD

„Svjetska banka je danas odobrila kredit Federaciji BiH u iznosu od 66,6 miliona USD ili 60 posto ukupnog iznosa za BiH.”izjavio je danas federalni ministar finansija Vjekoslav  Bevanda. Cjelokupan kredit za Bosnu i Hercegovinu iznosi  111 miliona USD,a od toga je  66 miliona USD IDA (Međunarodna razvojna agencija) sredstava, a što znači sa 0 posto kamate i 45 miliona USD IBRD sredstava (Međunarodna banka za obnovu i razvoj) po kamatnoj stopi euro – libor koja iznosi cca 1 posto. Republici Srpskoj je pripalo 44,4 miliona USD kreditnih sredstava. više...


08.04.2010.

OBAVJEŠTENJE O OBAVEZNOM PODNOŠENJU GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BiH

Obavještaju se porezni obveznici da je Zakonom o porezu na dohodak propisana obaveza  podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), na osnovu koje se utvrđuje obaveza poreza na dohodak za 2009. godinu.
Godišnja porezna prijava podnosi se neposredno ili preporučeno poštom nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH, od 1.4.2010. , a najkasnije do 30.04.2010.godine.  više...


07.04.2010.

ROKOVE DEFINIRANE PISMOM NAMJERE MOŽE MIJENJATI SAMO ODBOR MMF-a

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda, razgovarao je danas  sa delegacijom  Međunarodnog monetarnog fonda , na čelu sa šefom Misije za BiH Kostasom Hristuom (Costas Christou )  i  rezidentnim predstavnikom MMF-a za BiH Milanom Cucom, o pregledu  provedbe  stand by aranžmana  BiH sa MMF-om. Sastanku su prisustvovali i pomoćnici federalnog ministra finansija za budžet i trezor, kao   ministar pravde u Vladi Federacije BiH, Feliks Vidović.
Gospodin Hristu je čestitato ministru Bevandi na do sada učinjenom u provedbi stand by aranžmana i  razmijenjena su mišljenja o ispunjavanju uvjeta koji su dogovoreni Pismom namjere.
Osvrćući se na probleme sa neusvajanjem Zakona o plaćama, Hristu je rekao da su svi rokovi koji su precizirani u Pismu namjere jako bitni , te da je upravo zbog nepoštivanja rokova i kasnila druga tranša. ” Vi znate kako funkcionira Međunarodni monetarni fond. Ja, niti bilo tko drugi nema ingerencije da pomjera rokove koji su definirani pravnim aktom, niti naša Uprava to može uraditi. Sve promjene Pisma namjere moraju da budu na Odboru. Dakle, jedino je odluka Odbora vjerodostojna.”, izjavio je Hristu. On je rekao  da ovaj Zakon povećava transparentnost u ovoj oblasti jer su sve skale jasno precizirane i da ima podršku sindikata, te da konsolidira veliki broj naknada na prihvatljivoj osnovi.
Ministar Bevanda je iskazao zahvalnost MMF-u  za razumijevanje i pomoć i naglasio da ćemo nastaviti raditi na odrednicama na koje smo se obavezali Pismom namjere. Naglasio je i značaj usvajanja Zakona o fiskalnoj odgovornosti, kako na entitetskim, tako i na državnom nivou.
Misija  MMF-a nastavlja  pregled s predstavnicima sektora za dug, budžet i trezor Federalnog ministarstva finansija, kao i  sa BiH i Republikom Srpskom. 


31.03.2010.

Bevanda: Ugroženi aranžmani s MMF-om i Svjetskom bankom

Aranžmani s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i Svjetskom bankom su ugroženi, izjavio je danas novinarima u Sarajevu federalni dopremijer i ministar finansija Vjekoslav Bevanda nakon što Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH nije usvojio Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u federalnim organima vlasti. više...


26.03.2010.

DOZNAČENA SREDSTVA FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA

Nakon što je Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda uspješno  završio  prvi pregled Stand-By aranžmana i nakon što su se stekli uslovi za povlačenje druge i dijela treće tranše u iznosu od 138.4 miliona eura ili 270.609.823,66 KM  , na depozitni račun Federalnog ministarstva finansija danas su doznačena sredstva u iznosu od 180.406.549,11 KM .

Ova sredstva će poslužiti federalnom budžetu da prevaziđe trenutne probleme i njima će biti izmirene obaveze koje su se nagomilale u proračunu u prvom kvartalu u 2010. godini. više...

25.03.2010.

MMF ZAVRŠIO PRVI IZVJEŠTAJ STAND BY ARANŽMANA SA BOSNOM I HERCEGOVINOM I ODOBRIO ISPLATU 138.4 MILIONA

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda uspješno je  završio  prvi pregled Stand-By aranžmana i time su se stekli uslovi za povlačenje druge i treće tranše u iznosu od 138.4 miliona eura ili 184.6 miliona američkih dolara. više...


25.03.2010.

ISPLATA CIVILNIH INVALIDNINA POČINJE DANAS

Federalno ministarstvo finansija je uspjelo osigurati sredstva za isplatu naknada za neratne invalide i civilne žrtve rata za februar 2010. godine.Ukupna suma za izmirenje ovih obaveza iznosi 14,2 miliona KM. Korisnici će sredstva imati na računima već danas.


22.03.2010.

VJEKOSLAV BEVANDA NA KONFERENCIJI VISOKIH ZVANICNIKA U BECU

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda ucestvuje u radu konferencije za visoke zvanicnike koja se odrzava u Becu. Tema konferencije je Globalna kriza – ekonomski izazovi i lekcije za jugoistocnu Evropu. Konferenciju su zajednicki organizirali Generalni direktorat za ekonomske i finansijske poslove Evropeke komisije i Joint Vienna Institut (JVI). Na konferenciji ucestvuje preko trideset visokih duznosnika zemalja balkanskog regiona, kao i  clanovi JVI odbora, predstavnici Medjunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, centralnih banaka itd. Konferencija je okupila mnoge kreatore politika i akademske strucnjake  i bavi se kljucnim temama i razmjenom iskustava po pitanju politickih strategija za suocavanje sa globalnom krizom.


16.03.2010.

ISPLATA INVALIDNINA  - OD DANAS!

Odricanjem po svim osnovama i neplaćanjem svih ostalih obaveza Federalno ministarstvo finansija je uspjelo  osigurati sredstva za isplatu invalidnina za februar 2010. godine u ukupnom iznosu od 27,4 miliona KM. Korisnici će ova  sredstva imati na računu već danas.

„Kada se prikupe sredstva, slijedi isplata  civilnim žrtvama rata i neratnim invalidima. Korisnici su već unijeti u sistem, ali za ove obaveze  je potrebno 12.5 miliona KM kojih još uvijek nemamo na računu.”, izjavio je pomoćnik ministra za Trezor, Pero Ivošević.10.03.2010.

ISPLATA ZA DOBITNIKE NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA POČINJE DANAS

„Federalno ministarstvo finansija danas je izvršilo uplatu sredstava za nosioce najvećih ratnih priznanja za januar  2010. godine. Ukupna sredstva za isplatu iznose 1.483.522 KM i korisnici će ih danas  imati na računima.”, izjavio je pomoćnik ministra za Trezor, Pero Ivošević.

Isplate za februar ni po jednom osnovu u Federaciji BiH nisu se počele isplaćivati.16.02.2010.

20 MILIONA KM DIREKCIJI ZA AUTOCESTE FEDERACIJE BIH

„Federalno ministarstvo finansija dalo je nalog za plaćanje 20 miliona KM Direkciji za autoceste Federacije BiH.”, izjavio je danas Pero Ivošević, pomoćnik ministra za Trezor. Ova sredstva su prikupljena od goriva i evidentirana su na posebnom podračunu u okviru jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH  i utrošit će se na temelju programa utroška sredstava kojeg je usvojila Vlada Federacije BiH  za potrebe eksproprijacije zemljišta na sarajevskoj zaobilaznici.12.02.2010.

ISPLATA INVALIDNINA POČINJE DANAS

“Iako su prihodi manji nego u prethodnoj godini  Federalno ministarstvo finansija je uspjelo osigurati sredstva za isplatu invalidnina za januar 2010. godine. Ukupna sredstva za isplatu iznose oko 27 miliona KM i korisnici će ih danas  imati na računima.

Nalog za isplatu mjesečne naknade za demobilisane borce za  Sarajevski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Posavski kanton,Unsko-sanski kanton,Srednjo-bosanski kanton, Tuzlanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton  i Zapadno-hercegovački kanton, izdat je također, danas i korisnici će imati sredstva na svojim računima već u poslijepodnevnim satima.”, izjavio je pomoćnik ministra za Trezor, Pero Ivošević.
Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva i za Bosansko-podrinjski  i Livanjski kanton i po unošenju u trezorsku aplikaciju, sredstva će odmah biti prebačena na račune korisnika.


02.02.2010.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA IZVRŠILO DODATNU UPLATU ZA PENZIJE

Federalno ministarstvo finansija danas je izvršilo uplatu dodatnih 10 miliona KM potrebnih za isplatu januarskih penzija. Kao redovnu tranšu, ovo ministarstvo je već uplatilo 6.4 miliona  KM, što predstavlja 1/12 sredstava odobrenih Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu.


01.02.2010.

NOVI ROK ZA VERIFIKACIJU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Federalno ministarstvo finansija – financija obavještava imaoce računa stare devizne štednje deponovane kod  domaćih banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (isključujući Ljubljansku banku, Invest banku i druge strane banke na teritoriji BiH), da je shodno odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih  isplata po osnovu računa stare devizne štednjeu Federaciji BiH, određen novi rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju.

Verifikacija računa stare devizne štednje vršit će se u periodu od 3.2.2010. do 3.8.2010. godine u organizacionim jedinicama predviđenim za provođenje procesa verificiranja, a to su AFIP d.d Sarajevo ili FIP d.d Mostar. više...

28.01.2010.

BEVANDA RAZGOVARAO SA DELEGACIJOM DENIZ BANKE IZ TURSKE

Delegacija Deniz Banke iz Turske, u kojoj se nalaze predsjednik grupacije Hakan Ates  i izvršni direktor Tanju Kaya sa saradnicima posjetili su danas Federalno ministarstvo finansija i razgovarali sa ministrom Vjekoslavom Bevandom. Osnovni razlog njihove posjete je informisanje o mogućnostima investiranja u bankarski, kao i u ostale sektore u Federaciji BiH.
 
Gospodin Haka Ates  je istaknuo da Deniz Banka posluje trinaest godina i da ima 460 filijala u kojima radi više od osam hiljada zaposlenika, te da je unatoč globalnoj ekonomskoj krizi sačuvala profitabilan rast.

Delegaciju Deniz Banke ministar Bevanda je upoznao sa funkcioniranjem bankarskog sektora. Bevanda  je također rekao da je gospodarska saradnja između dvije države vrlo malog obima i da je treba unaprijediti.

Delegacija Deniz Banke će radnoj posjeti  BiH boraviti nekoliko dana.


19.01.2010.

BEVANDA NA KONFERENCIJI „EUROMONEY“ U BEČU

Danas je u Beču počelo održavanje 15. Euromoney konferencije kojoj prisustvuje više oko 1000 učesnika iz javnih finansija, bankarskog sektora i ekonomskih eksperata.
Konferenciju je otvorio Vaclav Klaus, predsjednik Republike Češke, a u radu konferencije ispred Bosne i Hercegovine učestvuje Vjekoslav Bevanda, dopremijer i federalni ministar finansija u Vladi Federacije BiH . On će govoriti na  panelu ministara o temi Stimulativni poticaji i javni dug.

Konferencija pruža idealnu platformu za izlaganje različitih gledišta o budućnosti Centralne i Istočne Evrope i u više od jednog desetljeća, Euromoney je okupio preko hiljadu vodećih donosioca politika, poslovnih vođa, finansijera i komentatora koji su učestvovali u raspravama, i analizirali budućnosti Centralne i Istočne Evrope.
Vjekoslav Bevanda je  posjetio i Ambasadu BiH u Beču. Tom prilikom, susreo se sa ambasadorom Harisom  Hrlom koji ga je upoznao sa načinom rada Ambasade i Konzularnog ureda. Hrle je istaknuo da je trenutno najveći pritisak naših građana za dobijanje biometrijskih putovnica i da su dobrom i kvalitetnom raspodjelom poslova obezbijedili da građani ne čekaju dugo, a tamo gdje ima veliki broj naših građana povremeno se organiziraju konzularni dani.  


14.01.2010.

MANTOVANELI UPOZORIO DA ZAKONI MORAJU BITI USVOJENI U FORMI KOJA JE USAGLAŠENA SA SVJETSKOM BANKOM

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda danas se susreo sa Markom Mantovanelijem, šefom Misije  Svjetske banke u  BiH i upoznao ga sa mjerama koje su poduzete na ispunjenju uvjeta za pristupanje pregovorima za odobravanje kredita za budžetsku podršku.

Mantovaneli je tokom razgovora upozorio na preuzete rokove i obavezu parlamentarnog usvajanja svih zakona u formi koja je usaglašena sa Svjetskom bankom.

Bevanda je naglasio da je Federalno ministarstvo finansija uložilo velike napore kako bi u roku bili ispunjeni dogovoreni uvjeti i izrazio nadu da će biti ispunjene sve obaveza koje su preuzete.

Sastanak je bio u funkciji pripreme posjete delegacije BiH Vašingtonu  radi održavanja završnih pregovora sa Svjetskom bankom o zajmu za budžetsku podršku  BiH.


11.01.2010.

NOVI PERIODI I ROKOVI ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA

Federalno ministarstvo finansija/financija zahvaljuje javnostima na ozbiljnom pristupu u primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Porezni obveznici su iskazali značajan napor u ispunjavanju svih novih zahtjeva, te stoga obavještavamo da su u proceduri izmjene, kako Zakona o porezu na dohodak, tako i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, kojima se utvrđuju novi periodi i rokovi za:

  • podnošenje Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim platama i drugim ličnim primanjima (GIP-1022),
  • podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (GPD-1051), i
  • povrat više uplaćenog poreza poreznim obveznicima.

Novi periodi za podnošenje obrazaca su:

  • 01.02.2010. - 28.02.2010. god. za GIP-1022, i
  • 01.04.2010. - 30.04.2010. god. za GPD-1051.

Za povrat više uplaćenog poreza krajnji rok je 31.12.2010. god.

Federalno ministarstvo finansija/financija zahvaljuje na razumijevanju u nastavku provođenja Zakona o porezu na dohodak.


04.01.2010.

ISPLATA BENEFICIRANIH MIROVINA OD SUTRA

Federalno ministarstvo finansija danas je izvršilo  uplatu u iznosu od 7 miliona KM za isplatu beneficiranih mirovina za decembar 2009. godine. Korisnici će sredstva imati na računu već sutra.  


ARHIVA
Ministarstvo finansija/financija Federacije BiH

Mehmeda Spahe 5
SARAJEVO


Vlada Federacije BiH

Alipašina 41
SARAJEVO


Porezna uprava Federacije BiH

Husrefa Redžića 4
SARAJEVO

Finansijska policija Federacije BiH
Maršala Tita 62/3
SARAJEVO


Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH
Bana Lazarevića bb
Banja Luka