31.12.2009.

UPLATA ZA STARE DEVIZNE ŠTEDIŠE I KANTONE U FEDERACIJI BIH

Federalno ministarstvo finansija danas je uputilo na plaćanje dospjelih obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. Za 27.294 osobe bit će isplaćeno 52.358.000 KM, što predstavlja i glavnicu i kamatu. Svaki stari devizni štediša pojedinačno, na svoj račun će dobiti 2.247 KM. Korisnici će novac na računima imati slijedeće sedmice.

  Iako još uvijek nije dobivena druga tranša stand by aranžmana, Federalno ministarstvo finansija je danas izvršilo i prebacivanje sredstava MMF-a svim kantonima u Federaciji BiH.22.12.2009.

PARLAMENT ODOBRIO BUDŽET FBiH ZA 2010. GODINU OD 1,7 MILIJARDI KM

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu iznosit će 1.747.272.490 KM.

Prijedlog Federalne vlade za ovaj iznos potvrđen je na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda u Parlamentu FBiH održanoj u Sarajevu, a prethodno je odobren i u Predstavničkom domu također na vanrednoj sjednici.

Današnjim usvajanjem budžeta u istom iznosu u oba parlamentarna doma, ispunjen je važan preduslov za odobravanje druge tranše novca Federaciji od Međunarodnog monetarnog fonda na osnovu stand-by aranžmana te međunarodne finansijske institucije s Bosnom i Hercegovinom.


22.12.2009.

DOM NARODA FBiH ODOBRIO REBALANS OVOGODIŠNJEG BUDŽETA

Dom naroda Federalnog parlamenta odobrio je većinom glasova na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu, kao i jučer Predstavnički dom, zadnji, treći rebalans ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH na osnovu kojeg je ukupna suma budžeta, inače veća od dvije milijarde, smanjena za oko 58 miliona KM radi značajnog pada prihoda u devet mjeseci ove godine.

Rebalans je delegatima obrazložio dopremijer Federacije i ministar finansija Vjekoslav Bevanda.


22.12.2009.

USVOJEN FEDERALNI ZAKON O REVIZIJI KORISNIKA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Dom naroda Federalnog parlamenta odobrio je na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu, kao i prethodno Predstavnički dom, zakon kojim predlagač, Federalna vlada, najavljuje reviziju davanja iz budžeta za boračko-invalidsku zaštitu. (više)


22.12.2009.

PREDSTAVNIČKI DOM ODOBRIO BUDŽET ZA 2010. GODINU

Nakon što je Predstavnički dom Federalnog parlamenta na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu odobrio Federalnoj vladi da budžet za iduću godinu iznosi oko 1,7 milijardi KM, dopremijer Federacije i ujedno ministar finansija Vjekoslav Bevnada izjavio je novinarima da će, ako budžet u istoj formi odobri danas i Dom naroda, time biti ispunjen jedan od uvjeta Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za isplatu Federaciji daljnje tranše novca na osnovu stand-by aranžmana.

Bit će omogućen i nastavak pregovora sa Svjetskom bankom, dodao je Bevanda, uz napomenu da će davanja iz budžeta za socijalne kategorije i veterane ostati ista kao u ovoj godini. (više)


18.12.2009.

DANAS POČINJE ISPLATA INVALIDNINA

Nalog za isplatu invalidnina na području Federacije Bosne i Hercegovine za novembar ove godine izdat je jučer i korisnici će moći podignuti novac u banakama već danas.

Sredstva su usmjerena prema  svim bankama koje rade sa Trezorom FBiH, a riječ je o 27.513.794,66 KM za boračke invalidnine  i 12.000.000 KM za civilne invalidnine.


03.12.2009.

BEVANDA NA 2. REPARIS MINISTARSKOJ KONFERENCIJI U BEČU

Danas je u Beču počela 2. REPARIS -  Ministarska konferencija posvećena finansijskom izvještavanju i reformi računovodstvenog sektora. Konferenciji prisustvuje 111 učesnika iz šesnaest država, kao i delegati Svjetske banke.
Cilj konferencije je da se istakne važnost finansijskog izvještavanja za ekonomski razvoj, finansijsku stabilnost, kao i olakšavanje pristupa Europskoj uniji, za zemlje u regionu. Ministri su naglasili i važnost mobiliziranja sredstava za podršku reformskim inicijativama na regionalnom nivou.
Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda je u obračanju prisutnima izrazio zadovoljstvo što je Svjetska banka prepoznala nastojanje BiH da krene brže u provedbu reforme u oblasti računovodstva i revizije. (više)


02.12.2009.

ISPLATA BENEFICIRANIH MIROVINA OD SUTRA

Iako je iz Zavoda PIO/MIO bilo najavljeno da će isplate beneficiranih mirovina krenuti u petak 4. decembra, velikim naporima Federalnog ministarstva finansija danas je izvršena  uplata u iznosu od 14 miliona KM za isplatu ovih naknada. Korisnici će sredstva imati na računu već sutra.30.11.2009.

O PROVEDBI STAND BY ARANŽMANA

Vlada FBiH je danas u Mostaru, nastavljajući 125. sjednicu, razmatrala dosadašnju provedbu stand by aranžmana s Pismom namjere u kojem su navedene obaveze na državnom i entitetskim nivoima, uz dinamiku njihovog izvršenja. Kroz 36 tačaka Pisma prezentirani su Program mjera na makroekonomskom i fiskalnom planu, čija će provedba biti i dalje praćena kroz kvartalne preglede, kvantitativne kriterije izvršenja i strukturalne odrednice. Federalno ministarstvo finansija je, kako je danas kazano, prema Vladi FBiH uputilo rebalans budžeta za 2009. godinu.19.11.2009.

VJEKOSLAV BEVANDA RAZGOVARAO SA MISIJOM SVJETSKE BANKE O REFORMI U OBLASTI RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda i pomoćnica ministra za privredne finansije Mira Bradara, razgovarali su danas u Sarajevu sa misijom Svjetske banke koju je predvodio gospodin Paskal Freržak (Pasqual Frerejacque) o reformi u oblasti računovodstva i revizije. Reforma se realizira u okviru programa REPARIS u koji je uključeno osam zemalja Jugoistočne Evrope, a sa ciljem unapređenja poslovnog okruženja i ekonomskog razvitka Bosne i Hercegovine. (više)


13.11.2009.

ISPLATA NERATNIH INVALIDNINA NAJKASNIJE SUTRA

Nakon unosa podataka od strane resornog ministarstva, Federalno ministarstvo finansija je jutros dalo nalog za isplatu naratnih invalidnina na području Federacije Bosne i Hercegovine.  Sredstva u iznosu od dvanaest miliona  KM su usmjerena prema  bankama i korisnici će ih imati na računima najkasnije sutra.


19.10.2009.

JAVNA RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BiH

U vremenu koje je okarakterizirano neuspjehom da se devizno poslovanje na jedinstven način uredi državnim zakonom i potrebom da se postojeći propisi iz ove oblasti prilagode savremenim potrebama pravnih i fizičkih lica, odnosno liberalizaciji deviznog sistema i usklađivanja sa evropskim direktivama, obavještavamo javnost da je Federalno ministarstvo finansija-financija pokrenulo postupak izrade Zakona o deviznom poslovanju na nivou Federacije BiH. Ovim putem tekst Prednacrta zakona činimo dostupnim javnosti i nudimo ga kao polazište za proces javnih konsultacija.(više)


22.09.2009.

MISIJA MMF-a U VLADI FBiH

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović, dopremijeri Vjekoslav Bevanda i Gavrilo Grahovac, te federalni ministri Perica Jelečević i Zahid Crnkić upoznali su, tijekom današnjeg susreta u Sarajevu, izaslanstvo Međunarodnog monetarnog fonda, na čelu sa šefom Misije MMF-a za BiH Costasom Christouom, s mjerama poduzetim na ispunjenju uvjeta iz Pisma namjere, kao i o onome što Vlada FBiH želi provesti u u budućnosti.

Premijer Mujezinović kazao je kako mjere štednje i provedba reformi u brojnim sektorima nemaju alternativu i izrazio odlučnost Federalne vlada da, uprkos svim poteškoćama, ustrajaje na ispunjenju svih preuzetih obveza.

Dopremijer Vlade Federacije BiH i ministar financija Vjekoslav Bevanda istaknuo je da je Federalno ministarstvo financija uložilo velike napore kako bi u roku bili usvojeni rebalansirani proračuni, kako na federalnoj, tako i na kantonalnoj razini sa ciljem fiskalne konsolidacije u Federaciji BiH. (više)31.08.2009.

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH POČELA SA IZDAVANJEM POREZNIH KARTICA

Porezna uprava Federacije BiH od 1. septembra 2009. godina počinje sa procesom izdavanja poreznih kartica poreznim obveznicima koji su dostavili Zahtjeve za izdavanje poreznih kartica Poreznoj upravi Federacije BiH nakon 1. jula 2009. godine kada je počeo proces prijema Zahtjeva za izdavanje poreznih kartica.  

Porezna kartica je evidencija sa podacima o ukupnom faktoru ličnog odbitka poreznog obveznika –rezidenta na osnovu kojeg on ostvaruje svoje pravo na osnovni lični odbitak i umanjenje porezne osnovice po osnovu izdržavanja članova uže porodice.

Poreznu karticu besplatno izdaje Porezna uprava FBiH na pismeni dokumentovani zahtjev poreznog obveznika.

Izdavanje porezne kartice se vrši nakon što Porezna uprava FBiH izvrši kontrolu podataka unesenih u Zahtjev za izdavanje porezne kartice.

Do sada je Poreznoj upravi Federacije BiH dostavljeno više od 27.946 Zahtjeva za izdavanje poreznih kartica  koji su u postupku obrade. (više)25.08.2009.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA DANAS IZVRŠILO UPLATU 27.660.521,09 KM ZA JEDANAEST KATEGORIJA

Nakon unosa podataka od strane resornog ministarstva, Federalno ministarstvo finansija je jutros dalo nalog za isplatu naratnih invalidnina na području Federacije Bosne i Hercegovine.  Sredstva u iznosu od 12.275.324,42 KM su usmjerena prema  bankama i korisnici će ih imati na računima najkasnije sutra.

Danas je izvršena i  uplata sredstava za autoput u iznosu od 3.943,167,41 KM.
Federalno ministarstvo finansija danas je izvršilo i uplatu transfera za:

poljoprivredu
817.247,28 KM
veterinarstvo
104.529,50 KM
MIO/PIO  
4.021.666,65 KM
demobiliziranim braniteljima  
1,647.075,23 KM
zdravstvo
3,051.665,00 KM
civilna zaštita – demineri
753.000,00 KM

Isplaćeni su i poticaji za mlijeko i duhan u iznosu od 128.423,54 KM , otplata duga u iznosu od 458.400,00 KM i 460.022,06 KM Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za materijalne troškove.


18.08.2009.

POJAŠNJENJE POMOĆNIKA MINISTRA ZA BUDŽET U VEZI SA NAKNADAMA NERATNIM INVALIDIMA ZA JULI 2009. GODINE

Povodom učestalih  izjava pojedinih predstavnika Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku u kojim se javnost obavještava da je navedeno Ministarstvo uputilo zahtjev za „unos raspoloživih sredstava” za isplatu naknada neratnim invalidima za juli 2009. godine, Emir Silajdžić, pomoćnik za budžet, federalnog ministra finansija, zbog istinitog informiranja javnosti daje slijedeće pojašnjenje.
Budžet Vlade Federacije BiH izvršava se na osnovu Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2009.godinu, tako što je korisnik sredstava obavezan dostaviti Projekciju tromjesečnih finansijskih planova Federalnom ministarstvu finansija petnaest dana prije početka tromjesečja. Korisnici su, također, do 25. u tekućem mjesecu, dužni dostaviti prijedlog mjesečnog računskog plana za sljedeći mjesec, što u ovom slučaju nije učinjeno.
Dakle, Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku nije dostavilo ovu projekciju i analogno tome, sredstva za juli 2009. godine nisu mogla biti operativna, što svakako, nije propust Federalnog ministarstva finansija. (više)17.08.2009.

OKVIR ZA PREGLED MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA - POZIV ZA UKLJUČIVANJE U PROCES JAVNIH KONSULTACIJA

U okviru pripreme Projekta poboljšanja dostupnosti sredstava za mala i srednja preduzeća koji će finansirati Svjetska banka, obavještavamo javnost da je prema smjernicama Svjetske banke potrebno usvojiti Okvir za pregled mjera zaštite okoliša za Projekt. U predloženom Projektu moguće je jedino finansirati preduzeća niskog i srednjeg rizika za okoliš. Kao preduslov za odobravanje, svaki projekt Svjetske banke mora imati Okvir sa definiranim procedurama i uslovima za proces pregleda zaštite okoliša za sve aktivnosti koje će se finansirati, a smjernice Banke ukazuju na to da svaki ovakav Okvir treba proći proces javnih konsultacija.

Objavljivanjem na web stranici, nacrt navedenog Okvira je dostupan javnosti i nudi se kao polazište za proces javnih konsultacija. Napominjemo da će u narednom periodu biti održan najmanje jedan javni skup na ovu temu. (više)14.08.2009.

UPLAĆENE IVALIDNINE ZA 7. MJESEC

Federalno ministarstvo finansija, danas je izvršilo uplatu 24.412.270 KM za invalidnine za juli 2009. godine, prema unosu koje je uradilo resorno ministarstvo. Uplaćene su, također, i naknade za nezaposlene branitelje za Zapadno-hercegovački kanton, za april 2009. godine u iznosu od 112.763 KM.Korisnici će ova sredstva imati na računu već sutra.


13.08.2009.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA OSIGURALO NOVAC ZA ISPLATU NAKNADA

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je  sredstva za isplatu naknada svim veteranskim i socijalnim kategorijama. Neophodno je da resorna ministarstva (Federalno ministarstvo za boračka pitanja i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike)  unesu podatke u trezorsku aplikaciju, kako bi novac bio odmah prebačen na račune korisnika.


11.08.2009.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA IZVRŠILO OTPLATU KREDITA KOMERCIJALNIM BANKAMA

Federalno ministarstvo finansija danas je izvršilo otplatu cjelokupnog sindiciranog kredita komercijalnim bankama u iznosu od 153.975.786,00 KM i kamate u iznosu od 1.503.659,09 KM.

Kredit je vraćen novcem od kredita koji je Federacija dobila od MMF-a, te je tako i ispunjena obaveza koju je federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda dao i pred Parlamentom Federacije BiH.

Sindikat banaka su činile UniCredit banka dd Mostar, Raiffeisen banka BiH dd Sarajevo, Intesa SanPaolo banka dd Sarajevo i NLB Tuzlanska banka dd Tuzla, a banka agent je bila UniCredit banka dd Mostar.

Federalno ministarstvo finansija danas je uplatilo i transfer za civilne žrtve rata za Kanton Sarajevo, Hercegovačko-neretvanski kanton, Livanjski kanton i Zapadnohercegovački kanton u iznosu od 1.173.226,41 KM, kao i transfer za demobilizirane borce Tuzlanskog kantona. 


30.07.2009.

I DOM NARODA FEDERALNOG PARLAMENTA ODOBRIO REBALANS ENTITETSKOG BUDŽETA

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je na današnjoj sjednici u Sarajevu s 35 glasova "za", osam "protiv" i tri "uzdržana" glasa rebalans ovogodišnjeg entitetskog budžeta koji je predložila Federalna vlada.

Kako je rebalans budžeta jučer podržan većinom glasova  u Predstavničkom domu, stekli su se uvjeti da Federacija zatraži s računa Centralne banke BiH 268 miliona KM od prve tranše stand-by aranžmana koji je Bosna i Hercegovina postigla s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Federalni dopremijer i ministar finansija Vjekoslav Bevanda nada se da će taj novac biti operativan do idućeg utorka. (više)


30.07.2009.

U FEDERACIJI DONESEN ZAKON O UŠTEDAMA U JAVNOJ POTROŠNJI, TZV. INTERVENTNI ZAKON

Nedugo po odobravanju rebalansa ovogodišnjeg federalnog budžeta, Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova na današnjoj sjednici u Sarajevu zakon kojim se najavljuju budžetske uštede u davanjima za plaće i naknade javnoj upravi.

Ovaj tekst službenog naziva Zakon o načinu ostvarenja ušteda u FBiH, a neslužbenog 'interventni zakon', propisuje umanjenje za 10 posto ukupnih suma koje se budžetskim korisnicima izdvajaju za plaće i druge naknade te prethodno vraćanje tih suma na nivo iz decembra prošle godine.

Zakon je jedan od načina za uštede u javnoj potrošnji na kojima insistira Međunarodni monetarni fond (MMF) i jučer je odobren većinom glasova i u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta. (više)29.07.2009.

PREDSTAVNIČKI DOM ODOBRIO REBALANS OVOGODIŠNJEG BUDŽETA FBiH

Predstavnički dom Federalnog parlamenta odobrio je na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu prijedlog Federalne vlade da ovogodišnji entitetski budžet od 1,9 milijardi KM na osnovu rebalansa iznosi 2,1 milijardi KM.

Suma je veća za 226.881.385 KM jer je na prihodovnoj, istovjetno kao i na rashodovnoj strani, ukalkuliran novac od Međunarodnog monetarnog fonda na osnovu stand-by aranžmana koji je Bosna i Hercegovina postigla s ovom međunarodnom institucijom.

Za rabalanas je glasalo 58 poslanika, 19 je bilo protivm a pet uzdržano.

U budžetu su umanjena među ostalim davanja za socijalne i veteranske kategorije, a poslanici trenutno razmatraju zakon predložen iz Vlade na osnovu kojeg treba postići uštede u davanjima iz budžeta za plaće i naknade administraciji.

Ova umanjenja su u skladu sa zahtjevom Međunarodnog monetarnog fonda.

Federacija BiH ne može povući novac od prve tranše MMF-a s računa Centralne banke dok Federalni parlament ne odobri Vladi rebalans budžeta FBiH za 2009. godinu.

Stoga će sutra o rebalansu raspravljati i Dom naroda, kao što je to danas učinio Predstavnički dom, jer  rebalansirani budžet ne može biti operativan ako ga ne odobre oba parlamentarna doma. (FENA)


10.07.2009.

DOZNAČENA SREDSTVA PRVE TRANŠE NOVOG STAND-BY ARANŽMANA

Na račun Centralne banke BiH danas je doznačeno  201.603.459,54 eura (394.302.094,27 KM) sredstava prve tranše stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom . 

Time počinje realizacija trećeg stand-by aranažmana koji je MMF odobrio 8. jula 2009. za BiH u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde eura, saopćila je Služba za odnose sa javnošću CBBiH. 


09.07.2009.

MMF ODOBRIO STAND BY ARANŽMAN SA BIH

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda, sinoć je oko ponoći po srednjoevropskom vremenu, odobrio stand by aranžman sa Bosnom i Hercegovinom. Aranžman je u trajanju od 36 mjeseci i u ukupnom iznosu 600% od kvote BiH u ovoj međunardonoj finansijskoj instituciji, odnosno oko 1,57 milijardi američkih dolara. Prva tranša u iznosu oko 282 miliona dolara bit će dostpuna odmah, a ostatak će se povlačiti nakon kvartalnih pregleda i ispunjavanja uvjeta iz programa. MMF će svaka tri mjeseca vršiti preglede, od kojih će ovisiti isplata narednih tranši sredstava stand by aranžmana. Sredstva prve tranše od stand by aranžmana, oko 400 miliona KM, bit će uplaćena Centralnoj banci BiH, koja će dvije trećine sredstava alocirati Federaciji BiH, a jednu trećinu Republici Srpskoj.


22.06.2009.

U TOKU USAGLAŠAVANJE MEMORANDUMA BANAKA UČESNICA

Danas se u Becu (Austrija) odrzava sastanak na kojem ucestvuju predstavnici Medjunarodnog monetarnog fonda (MMF), Evropske komisije, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Medjunarodne finansijske korporacije (IFC), Europske investicijske banke (EIB), Evropske centralne banke i clanovi uprave komercijalnih banaka. Sastanku takodjer prisustvuju i dopremijer i ministar finansija u Vladi Federacije BiH Vjekoslav Bevanda, drzavni ministar finansija Dragan Vrankic, ministar finansija u Vladi Republike Srpske, Aleksandar Dzombic, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozaric, direktori agencija za bankarstvo u BiH i kandidat za premijera Federacije BiH Mustafa Mujezinovic. Cilj ovog sastanka je da se prezentiraju i rasprave kljucni elementi makroekonomskih programa koje podrzava MMF sa predstavnicima roditeljskih banaka i institucijama iz njihove maticne zemlje i da se osigura podrska podjedinicama (bankama kcerima) tokom trajanja aranzmana sa MMF. Trenutno je u toku usaglasavanje Memoranduma banaka ucesnica . U vecernjim satima ocekuje se sastanak entitetskih i drzavnog ministra finansija sa sefom misije MMF Kostasom Hristuom , gdje ce se razgovarati o aranzmanu koji treba BiH da potpise sa MMF.


18.06.2009.

IZ INTERVENTNOG ZAKONA SE IZOSTAVLJA ČLAN 4.

Federalno ministarstvo finansija je velikim naporima uspjelo napraviti privremene uštede na određenim pozicijama u Rebalansu budžeta i tako ispuniti uvjete koji su postavljeni od Međunarodnog monetarnog fonda. Na taj način će se iz Interventnog zakona izostavi član 4 koji se odnosi na RVI, pod uvjetom da se do kraja godine izvrši temeljita i cjelovita revizija svih proračunskih korisnika iz domena veteranskih i socijalnih kategorija i da se u roku od 120 dana uspostavi jedinstveni registar korisnika u ovoj oblasti. Ispunjenjem ovih obaveza steći će se uslovi da Federacija BiH dobije prvu tranšu pomoći MMF u iznosu od 268 miliona KM. Ukoliko ovi uvjeti ne budu ispunjeni, druga tranša neće biti uplaćena.

21.05.2009.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA PLATILO SVE NEIZMIRENE OBAVEZE IZ PROŠLE GODINE

Federalno ministarstvo finansija danas je platilo sve neizmirene obaveze iz prošle godine. Isplaćeno je ukupno 225.793.081,85 KM slijedećim korisnima sredstava:

za podsticaje

 • poljoprivredi uplaceno je 40.772.396,59 KM,
 • industriji 7.646.100,00 KM,
 • obrazovanju 20.936.274,92 KM, -zdravstvu 13.978.077,40 KM,
 • poduzetništvu i obrtu 8.348.063,00 KM,
 • okolišu i turizmu 10.359856,21 KM
 • kulturi i sportu 12.448.614,68 KM
 • raseljenim i izbjeglim osobama 14.847.660,10 KM

Federalno ministarstvo finansija, također je uplatilo i 30.369.470,33 KM unutarnjeg duga, 5.250.655,72 KM braniteljima, 12.249.999,94 KM za MIO/PIO i 4.625.000,67 KM Željeznicama FBIH.(više) Isplaćeno je i 6.441.494,58 KM za autoput i 9.609.901,00 KM nižim nivoima vlasti. Za učešće Vlade Federacije BiH u projektima uplaćeno je 3.365.882,00 KM, a za ostale troškove, materijalne troškove i stalna sredstva isplaćeno je sveukupno 24,5 miliona KM. Federalno ministarstvo finansija, ovim putem, obavještava javnost da od danas Federacija BiH nema neizmirenih obaveza iz 2008. godine .

21.05.2009.

VELEPOSLANIK JAPANA FUTAO MOTAI ČESTITAO MINISTRU BEVANDI NA USPJEŠNIM PREGOVORIMA SA MMF

Veleposlanik Japana u Bosni i Hercegovini, gospodin Futao Motai sa suradnicima posjetio je danas federalnog ministra finansija, Vjekoslava Bevandu i čestitao mu na uspješno završenim pregovorima sa MMF-om. Veleposlanik se interesirao i za utjecaj svjetske ekonomske krize na BiH, te o mjerama koje vlasti u BiH poduzimaju u svrhu ublažavanja efekata krize. Ministar Bevanda je rekao da dobijanje trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om u iznosu od 1,2 milijarde eura predstavlja veliki uspjeh za Bosnu i Hercegovinu i naglasio da su uvjeti koje je potavio MMF logični, te da bismo i sami , bez njihove pomoći trebali uvesti takve mjere, ukoliko razmišljamo o budućnosti ove zemlje. Veleposlanik Motai i ministar Bevanda su se složili da Federaciji i BiH predstoji težak period na prevladavanju ekonomske i finansijske krize i izrazili nadu da će BiH izaći iz krize i postići održivost sustava.

07.05.2009.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA IZMIRILO 156 MILIONA KM PO OSNOVU OBAVEZA KOJE SU PRENESENE IZ 2008.

Federalno ministarstvo finansija do danas je izmirilo 156 miliona KM po osnovu obaveza koje su prenesene iz 2008. godine. Pomoćnik ministra za trezor Petar Ivošević na konferenciji za novinare u Sarajevu podsjetio je da su ukupne neizmirene obaveze koje su prenesene iz 2008. iznosile oko 260 miliona KM. Radi saniranja tog deficita, Vlada Federacije BiH je donijela odluku da se deficit namiri iz sredstava sukcesije i kreditnih aranžmana s komercijalnim bankama. Po osnovu sukcesije, dobiveno je 110 miliona KM, a po osnovu kreditnog zaduživanja 154 miliona KM. Ivošević je dodao da obaveze koje se odnose na poljoprivredu i šumarstvo iznose 43 miliona KM i da je do danas isplaćeno 25 miliona KM, pri čemu su isplaćeni svi poticaji za poljoprivredu. Izmirene su i sve obaveze prema Željeznicama FBiH koje su iznosile 4,6 miliona KM, Fondu PIO isplaćeno je 12,2 miliona obaveza iz 2008. godine, a danas će biti izmirene sve obaveze prema Federalnom ministarstvu industrije. (više)


07.05.2009.

VELEPOSLANIK VELIKE BRITANIJE ČESTITAO MINISTRU BEVANDI NA USPJEŠNIM PREGOVORIMA SA MMF

Veleposlanik  Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Michael Tatham posjetio je danas federalnog ministra finansija, Vjekoslava Bevandu i čestitao mu  na uspješno završenim  pregovorima   sa MMF-om. Veleposlanik je istaknuo da je Federalno ministarstvo finansija imalo veliku ulogu u postizanju sporazuma i naglasio da će ovo ministarstvo imati vrlo težak zadatak da u narednom periodu rebalansira budžet.  Ministar Bevanda je rekao da dobijanje trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om u iznosu od 1,2 milijarde eura predstavlja veliki uspjeh za Bosnu i Hercegovinu i naglasio da  svi moraju vjerovati u neophodnost smanjenja potrošnje i da on vjeruje da će se to i desiti, posebno uzimajući u obzir dobru saradnju na svim nivoima tokom pregovora sa MMF-om.


06.05.2009.

UPLAĆENE NAKNADE ZA DEMOBILIZIRANE BRANITELJE I ZA PREOSTALIH PET KANTONA, KAO I NIZ ZAOSTALIH OBAVEZA IZ PROŠLE GODINE

Tek jučer, 5.5.2009. godine, pred kraj radnog vremena, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata unijelo je u trezorsku aplikaciju naknade za mart 2009. godine u iznosu od 2,6 miliona KM i za preostalih pet kantona:

 1. Hercegovačko-neretvanski kanton
 2. Posavski kanton
 3. Unsko-sanski kanton
 4. Tuzlanski kanton
 5. Zapadno-hercegovački kanton

Uneseni iznos od 2,6 miliona KM za demobilizirane branitelje iz ovih kantona je uplaćen danas (6.5.2009.). Federalno ministarstvo finansija, danas je također, izvršilo uplatu obaveza iz prošle godine u iznosu od 14 miliona KM ( poljoprivreda, raseljene osobe, industrija i turizam i okoliš). Uplaćen je i značajan iznos od 5,2 miliona KM za staru deviznu štednju. Izmirene su i sve obaveze iz prošle godine prema Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u iznosu od 1 miliona KM, kao i dio obaveza iz prošle godine od po 1 milion KM prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta i Federalnom ministartvu poduzetništva i obrta.


05.05.2009.

DOGOVOREN STEND-BAJ ARANŽMAN U IZNOSU OD 1,2 MILIJARDE EURA

Članovi Fiskalnog savjeta BiH postigli su danas u Sarajevu dogovor s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o trogodišnjem stend-baj aranžmanu u iznosu 1,2 milijarde eura. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH i Fiskalnog savjeta Nikola Špirić rekao je da je s delegacijom MMF-a usaglašen tekst pisma namjere koji će biti upućen Upravnom i izvršnom odboru MMF-a. Prema njegovim riječima, Vlada FBiH moraće da uštedi 414 miliona KM, Vlada Republike Srpske 146 miliona KM, Brčko Distrikt 10 miliona i Savjet ministara 40 miliona KM. Nakon sastanka predstavnika Fiskalnog savjeta i delegacije MMF-a, Špirić je rekao novinarima da će sredstva MMF-a biti raspoređena na godišnjem nivou po 400 miliona eura. Šef delegacije MMF-a Kostas Hristou rekao je da bi prvi dio sredstava mogao biti operativan u narednih nekoliko mjeseci. (Srna)


05.05.2009.

TEK U ČETVRTAK, FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA UNIJELO JE U TREZORSKU APLIKACIJU NAKNADE ZA 2009. GODINU ZA SAMO PET KANTONA

S obzirom da se određeni vremenski period javnost neistinito informira o isplati naknada demobiliziranim braniteljima, dužni smo predočiti slijedeće činjenice: Tek u četvrtka, 30.4.2009. godine, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata unijelo je u trezorsku aplikaciju naknade za mart 2009. godine u iznosu od 2,8 miliona KM za samo pet slijedećih kantona: 1. Bosansko-podrinjski kanton 2. Zeničko-dobojski kanton 3. Kanton Sarajevo 4. Srednjobosanski kanton 5. Livanjski kanton Uneseni iznos za demobilizirane branitelje iz navedenih kantona u iznosu od 2.8 miliona KM je uplaćen danas (5.5.2009.). Dakle, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata nije ni do danas unijelo u aplikaciju naknade za još pet kantona (Hercegovačko-neretvanski kanton, Posavski kanton, Unsko-sanski kanton,Tuzlanski kanton i Zapadno-hercegovački kanton), te zbog njihove neažurnosti nije moguće niti izvršiti uplatu sredstava.  (više)


29.04.2009.

ZA PODSTICAJ POLJOPRIVREDI UPLAĆENO UKUPNO 20 MILIONA KM NEIZMIRENIH OBAVEZA

Federalno ministarstvo finansija danas je uplatilo još 7 miliona KM za podsticaj poljoprivredi i sa prethodno uplaćenih 13 miliona KM, do sada je  ukupno uplaćeno 20 miliona KM. Ovo je još jedan dio zaostalih obaveza  koje su unijete u 2008. godini, a nisu izmirene.  Ukupan dug  za podsticaj poljoprivredi je 26 miliona KM, što znači da je za isplatu preostalo još 6 miliona KM.

Danas je, također, uplaćeno i 2 miliona KM za raseljene osobe , što sa prethodno uplaćenih 5 miliona KM ukupno iznosi 7 miliona KM uplaćenih po osnovi neizmirenih obaveza iz 2008. godine. (više)

27.04.2009.

FEDERACIJA MORA UŠTEDITI NAJMANJE 500 MILIONA KM

Premijer i zamjenici premijera u Vladi Federacije BiH, premijeri i ministri finansija kantona danas su u Sarajevu s misijom Međunarodnog monetarnog fonda razmatrali način raspodjele dogovorenog fiskalnog balansa između Federacije BiH, kantona i općina, a u vezi sa eventualnim stand-by aranžmanom BiH s MMF-om.

"Bosna i Hercegovina i Federacija BiH suočavaju se s teškom situacijom što zahtijeva koordinirana nastojanja i trud svih strana. MMF je spreman pomoći u ovakvoj situaciji i s tim ciljem imali smo sastanak s predstavnicima kantona i općina u Federaciji BiH", kazao je šef Misije MMF-a Costas Cristou i naglasio da ohrabruje činjenica da su kantonalni premijeri svjesni  da kriza postoji, da prihodi u budžeti opadaju i da se  moraju smanjiti rashodi. (više)


23.04.2009.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA DANAS JE UPLATILO JOŠ JEDAN DIO ZAOSTALIH OBAVEZA KOJE SU UNIJETE U 2008. GODINI, A NISU IZMIRENE

Uplaćen je cjelokupan dug iz prošle godine za autoput u iznosu od 6,4 miliona KM. Po osnovi dugovanja za staru deviznu štednju, danas je uplaćeno 6,0 miliona KM, a novi transfer za podsticaj poljoprivredi  uplaćen je u iznosu od  3,4 miliona KM. Federalno ministarstvo finansija, također, je uplatilo i 5,0 miliona KM za raseljene osobe i 400.000 KM na ime materijalnih troškova MUP-a. Plaćeni su i računi za struju za sve budžetske korisnike u iznosu od 380.000 KM.

Napominjemo da je Federalno ministarstvo finansija  iz sredstava za sukcesiju, pored ovih uplata, u prethodnim danima izvršilo uplatu od 9,5 miliona KM za podsticaj poljoprivredi, 12,5 miliona KM za PIO/MIO i  4,6 miliona KM za Željeznice Federacije BiH.  


22.04.2009.

UPLAĆEN JOŠ JEDAN DIO ZAOSTALIH OBAVEZA ZA PIO/MIO I ŽELJEZNICE FEDERACIJE BiH

Federalno ministarstvo finansija danas je uplatilo još jedan dio zaostalih obaveza  koje su unijete u 2008. godini, a nisu izmirene. 

Uplaćeno je 12,5 miliona KM  za PIO/MIO i 4,6 miliona KM za Željeznice Federacije BiH. 

Isplate će se nastaviti na osnovu kriterija o prioritetima koji proističu iz Zakona o budžetu FBiH.

14.04.2009.

Inzko apelira na vlasti FBiH da rješavaju ekonomsku krizu

Federacija Bosne i Hercegovine mora staviti pod kontrolu svoje troškove kako bi osigurala finansijsku stabilnost te ispunila zahtjeve Međunarodnog monetarnog fonda, rekao je danas visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Inzko vlastima FBiH. “Smanjenje troškova neće biti jednostavno, ali se to mora učiniti, jer nepreduzimanje nikakvih mjera može imati veoma opasne posljedice.” (više)


09.04.2009.

IZVRŠENJE PRORAČUNA U PRVA DVA MJESECA

U prva dva ovogodišnja mjeseca federalni proračun ostvario je ukupne prihode, primitke i financiranja od 143,8 milijuna konvertibilnih maraka. Istodobno, ukupni rashodi i izdatci iznosili su 79,2 milijuna KM, te je ostvaren višak prihoda nad rashodima od 64,6 milijuna KM. Ovako niski rashodi posljedica su izmirenja obveza iz 2008. godine, što je izravno utjecalo i na kašnjenje realiziranja ovogodišnjih rashoda, istaknuto je u danas usvojenom Izvješću o izvršenju proračuna FBiH za razdoblje siječanj/januar - veljača/februar 2009. godine.(više)


09.04.2009.

O poslovanju Razvojne banke FBiH

Vlada Federacije BiH je, u ulozi Skupštine Razvojne banke Federacije BiH (RBFBiH), danas u Mostaru većinom glasova usvojila finansijske izvještaje Razvojne banke FBiH, kao i izvještaj o rasporedu dobiti za period 1.7.2008.-31.12.2008.godine.
Prema usvojenom finansijskom izvještaju, ukupni kapital ove banke iznosi 108,5 miliona konvertibilnih maraka. Aktiva RBFBiH sada iznosi 229 miliona KM i veća je za 60 miliona KM u odnosu na 30.9.2006. godine. Kreditni portfolio Banke je 178,5 miliona, što je za 65 miliona više u odnosu na 30.6.2006.(više)


06.04.2009.

ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH USVOJIO PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA ZA 2009. GODINU

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH po hitnom postupku danas je usvojio Prijedlog izmjena i dopuna budžeta Federacije BiH za 2009. godinu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2009. te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH. Ovaj prijedlog izmjena i dopuna budžeta FBiH za 2009. podrazumijeva povećanje budžeta za 305 miliona KM, tako da sada iznosi 1.906.373.386 KM. Riječ o namjenskoj izmjeni budžeta, koja bi trebala omogućiti rješenje neizmirenih obaveza iz prošle godine prema 62 budžetska korisnika.


06.04.2009.

NOVI ROKOVI ZA VERIFIKACIJU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Federalno ministarstvo financija – finansija obavještava imaoce računa stare devizne štednje deponovane kod domaćih banaka na teritorijI Federacije Bosne i Hercegovine (isključujući Ljubljansku banku, Invest banku i druge strane banke na teritoriji BiH), da je shodno odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH, određen novi rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju. Verifikacija računa stare devizne štednje vršit će se u periodu od 6.4.2009. godine do 1.6.2009. godine u organizacionim jedinicama agencija AFIP d.d Sarajevo ili FIP d.d Mostar, predviđenim za provođenje procesa verificiranja. (više)


01.04.2009.

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH USVOJIO PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA FEDERACIJE BIH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je na današnjoj sjednici Prijedlog izmjena i dopuna budžeta Federacije BiH za 2009. godinu kojim je budžet povećan za 305 miliona KM i iznosi 1.906.373.386 KM.

"Pravi rebalans budžeta tek slijedi, a ovo je samo namjenska izmjena budžeta  kojom se osigurava da se riješe neizmirene obaveze iz prošle godine prema budžetskim korisnicima.”, kazao je u uvodnom obraćanju federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda. On je najavio da će do kraja aprila biti sačinjen nacrt rebalansa ovogodišnjeg budžeta koji će ponuditi Vladi  i Parlamentu Federacije BiH.

Danas je usvojen i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2009. godinu kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH radi stvaranja mogućnosti kratkoročnog zaduženja i za druge namjene, a ne samo radi finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka.Predstavnički dom Parlamenta Federacije će ove vladine prijedloge razmatrati na sjednici zakazanoj za 6. april ove godine.


26.03.2009.

PODRŠKA REFORMSKIM MJERAMA

Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković i zamjenik premijera i federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda danas su sa menadžerom Sektora za ekonomsko upravljanje Svjetske banke Bernardom Funckom razgovarali o mjerama koje će Vlada FBiH poduzeti za uspostavu održivog fiskalnog okvira.
Federalni premijer naglasio je probleme koje ova Vlada ima sa zatvaranjem budžetskih obaveza uzrokovanih široko postavljenim pravima u socijalnom sektoru, velikim izdvajanjima za boračku i invalidsku zaštitu, te ustrojstvom skupog i velikog administrativnog aparata. Mjere Vlade za očuvanje budžetske održivosti usmjerene su na smanjenje ovih izdvajanja za 15 do 20 % . Vlada od Svjetske banke i MMF-a očekuje podršku ovakvom reformskom kursu kao i neophodna sredstva koja će ga pratiti – istakao je Branković
Ministar Bevanda istakao je mjere koje je Vlada poduzela da riješi problem budžetskog deficita. Zaduženjem kod komercijalnih banaka osigurana su sredstva za izmirenje obaveza iz prošle godine koje su u funkciji razvoja i koja se vraćaju privredi. Radi se i na jedinstvenom registru ubiranja doprinosa što bi, uz ostale planirane reforme, trebalo dovesti do stabilizacije budžetske potrošnje.(više)


26.03.2009.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI REBALANSA BUDŽETA ZA OVU GODINU I IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠENJU

Vlada FBiH utvrdila je danas u Sarajevu, u nastavku jučer započete 96. sjednice, i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog izmjena i dopuna budžeta za FBiH za ovu godinu, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o njegovom izvršenju.  

Prema Prijedlogu, rebalansirani budžet iznosi 1.906.373.386 KM  čime su obuhvaćene sve obaveze iz 2008. godine verificirane za izvršenje, u iznosu od 260 miliona KM. (više)


26.03.2009.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUGU, ZADUŽIVANJU I GARANCIJAMA U FBiH

Kako je sadašnjim zakonskim odredbama utvrđeno da "kratkoročni dug može nastati samo radi finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog tijeka i otplatit će se u fiskalnoj godini u kojoj je zaduženje i nastalo", Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH. 

Razlog za izmjene i dopune je stvaranje mogućnosti kratkoročnog zaduženja i za druge namjene, a ne samo radi financiranja deficita nastalog iz gotovinskog tijeka. (Vlada Federacije BiH)


26.03.2009.

PRIVREMENA OBUSTAVA PLAĆANJA PRORAČUNSKIH IZDATAKA

Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom se, zbog smanjenja prihoda ostvarenih u prvom kvartalu 2009. godine, a u cilju uspostave likvidnosti federalnog proračuna, obustavlja izvršenje i plaćanje pojedinih proračunskih izdataka. 

Ova odluka, donesena sukladno Zakonu o izvršenju proračuna FBiH, bit će na snazi 45 dana, a stupa na snagu sljedećeg dana po objavi u "Službenim novinama FBiH". 

Ovim mjerama, o kojima će biti informiran i Parlament FBiH, Federalna vlada nalaže zaustavljanje preuzimanja obveza i/ili produženja rokova plaćanja, te nalaže zabranu preraspodjele proračunskih sredstava radi preuzimanja obveza. (Vlada Federacije BiH)


26.03.2009.

POČELA ISPLATA NAKNADA ZA CIVILNE ŽRTVE RATA I NERATNE INVALIDE

U Federaciji BiH danas je počela isplata naknade za civilne žrtve rata i neratne invalide za februar 2009.
"Ukupan iznos naknada za ove namjene, koje je osigurala Vlada FBiH, iznosi 15,1 milion KM", izjavio je pomoćnik federalnog ministra finansija Pero Ivošević.
Korisnici ova sredstva od danas imaju na svojim računima. " 


12.03.2009.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA

Na današnjoj sjednici u Mostaru, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru, po hitnom postupku, uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o bankama.
Predložene dopune predstavljaju sastavni dio mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unapređenje poslovnog ambijenta, a odnose se na sastav nadzornog odbora i uprave banke. Naime, obveznim je propisano da najmanje jedna trećina članova nadzornog odbora i uprave u banci moraju biti domaća fizička lica, jer ona bolje poznaju ukupnu ekonomsku situaciju i poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini, čime mogu bitnije uticati na njihovo unapređivanje.(Vlada Federacije BiH)


12.03.2009.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

U skladu sa raspravom u oba doma Parlamenta FBiH o Nacrtu, Vlada FBiH je danas utvrdila Prijedlog zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa koji je rezultat zajedničkog rada interresorne grupe Vlade FBiH i predstavnika USAID-a na implementaciji istoimenog projekta.
U praksi se pojedine evidencije vode kod više institucija, a neke se ne vode nikako što je posljedica različitog načina utvrđivanja registracije i vođenja evidencija o obveznicima uplate doprinosa i o osiguranicima u postojećim poreznim i zakonima kojii uređuju pojedine oblike socijalnog osiguranja (penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti).(više)

12.03.2009.

ODLUKA O ISPLATI STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

„Svakom pojedinačnom potražitelju, kojem je izdana potvrda o verificiranju, isplaćuje se s Jedinstvenog računa trezora FBiH maksimalan iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos od 1.000 KM“, precizirano je u danas donesenoj Odluci o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2009. godinu.
Redoslijed isplata utvrđivat će Federalno ministarstvo financija prema kronološkom redu pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama koje se objavljuju u „Službenim novinama FBiH“ i u dvoje dnevnih novina.
Sredstva za ove potrebe predviđena su u federalnom proračunu za 2009. godinu.(više)


12.03.2009.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MINISTRA BEVANDE

U vezi sa napisima u pojedinim jučerašnjim dnevnim novinama želim da saopćim slijedeće:  poznato je  da već dvije godine konstantno upozoravam na tešku financijsku situaciju u Federaciji BiH. Moj stav koji sam više puta iznosio javno jeste da su problemi u primjeni Proračuna nastajali njegovim nerealnim donošenjem, uprkos negativnim mišljenjima koje je davalo Federalno ministarstvo financija. Jasno sam govorio građanima da su doneseni neustavni zakoni i da će zbog toga Federacija imati problem. Zahtijevao sam uvođenje registara kako bi onim građanima koji su istinski u stanju potrebe ostalo više i kako bi oni koji nezasluženo uzimaju pomoć bili izbačeni sa spiskova. Više puta sam rekao  da je prošle godine deficit bio 280 milIjuna KM, a da je pritom prikupljeno 510 milijuna KM manje od plana. (više)


18.02.2009.

O OSTVARENIM I RASPOREĐENIM PRIHODIMA U 2008. GODINI

Prihodi koji su naplaćeni i raspoređeni u 2008. godini iznose šest milijardi četiri stotine pet miliona KM i veći su za 567 miliona KM u odnosu na 2007. godinu. Najveći dio naplaćenih javnih prihoda i najveći rast zabilježen  je u vanbudžetskim fondovima PIO-MIO i zavodima zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja, a zatim kantonalnim budžetima, federalnom budžetu, općinskim budžetima i ostalim korisnicima. Po ovom osnovu, ukupni prihodi su veći za 439,9 miliona KM ili za 21 posto i  iznose dvije milijarde pet stotina šest miliona KM (2.505,9 miliona KM). Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog budžeta iznose tri milijarde sedam stotina pedeset šest miliona KM, što je za 141,8 miliona KM ili 4 posto više nego u 2007. godini. Ukupno ostvareni prihodi federalnog budžeta, bez prihoda od indirektnih poreza za  finansiranje vanjskog duga i bez sredstava finansiranja budžeta iznose jedna milijarda i dvije stotine dva miliona KM (1.202,5 miliona KM), što je za 1 posto manje u odnosu na 2007. godinu ili u apsolutnom iznosu manje za 17,0 miliona KM. Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje vanjskog duga u ovom izvještajnom periodu iznosili su 137,7 miliona KM, tako da ukupni prihodi federalnog budžeta zajedno sa sredstvima za finansiranje vanjskog duga i sredstavima finansiranja budžeta manji su za 3 posto i iznose 1.340,0 miliona KM (jedna milijarda i tri stotine četrdeset  miliona KM).


12.02.2009.

SUTRA POČINJE ISPLATA INVALIDNINA ZA JANUAR

I pored smanjenog priliva sredstava u prva dva mjeseca ove godine, Federalno ministarstvo finansija je uspjelo sakupiti sredstva za isplatu invalidnina za januar u iznosu 27.440.656 KM.

Korisnici će ova sredstava imati na svojim računima u toku sutrašnjeg dana.

"Pored ovog iznosa ostajemo u obavezi da izmirimo i iznos od 1,2 miliona KM, a koji se odnosi na obustave koje se tiču invalidnine za prvi mjesec", izjavio je danas novinarima u Sarajevu pomoćnik federalnog ministra finansija Pero Ivošević dodajući da će to biti izvršeno čim resorno ministarstvo dostavi nalog.

Po njegovim riječima, priliv sredstava u prvom mjesecu ove godine bio je za desetak miliona manji nego u januaru prošle godine kao posljedica ekonomske krize.

U februaru su nastavljeni negativni trendovi koji su ispoljeni u prvom mjesecu.

Prema Zakonu o izvršenju budžeta utvrđeni su prioriteti u isplati - najprije vanjski dug, invalidnine, neratni invalidi, poljoprivreda, pa plaće u organima uprave. Tako će sljedeći prilivi koji budu stizali u federalni budžet biti usmjereni prema kategoriji neratnih invalida. Što se tiče plaća u federalnim organima uprave Ivošević vjeruje da će se nastaviti dinamika zaostajanja iz ranijeg perioda.


09.02.2009.

SASTANAK MINISTRA BEVANDE SA BANKARIMA

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima finansijskog sektora u Federaciji BiH. Cilj sastanka je bio da se omogući bolje poslovanje komercijalnim bankama, te da se pozitivno utiče na tretman štediša i korisnika kredita. Na sastanku su razmijenjena mišljenja po pitanju prevazilaženja globalne finansijske krize. Ministar Bevanda je prisutne upoznao sa aktivnostima Vlade Federacije BiH, odnosno Federalnog ministarstva finansija na izmjenama propisa koji reguliše porez na dobit, što je u vezi sa relaksiranjem banaka po pitanju obezbijeđenja otplate kreditnih dugovanja fizičkim licima. Predstavnici komercijalnih banaka su dali kavalitetne preporuke za rješenje ovih problema i istaknuli zadovoljstvo što su pozvani od strane ministra finansija na radno – konsultativni sastanak, te podržali ideju da se ovakvi sastanci redovno održavaju, što će pomoći u kvalitetnijem prevazilaženju problema koje nosi finansijska kriza.


30.01.2009.

POTPISANE PLAĆE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

Federalno ministarstvo finansija obavještava budžetske korisnike da su plaće za decembar unesene u sistem, potpisane i da će na računima zaposlenika biti početkom slijedeće sedmice. Federalno ministarstvo finansija je još prošle sedmice osiguralo potrebna sredstva, ali je zbog promjene softvera i primjene novog Zakona o porezu na dohodak produžen unos podataka i cjelokupna procedura obrade plaća.

29.01.2009.

JAVNI PRIHODI ZA JEDANAEST MJESECI 2008. GODINE

U Federaciji BiH je u razdoblju siječanj/januar studeni/novembar 2008. godine ukupno naplaćeno i raspoređeno 5,717 milijardi konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je deset posto ili 527,6 milijuna KM više u odnosu na jedanaest mjeseci 2007. godine. Najveći dio tih prihoda - 38 posto - pripao je vanproračunskim fondovima, a 32 posto kantonalnim proračunima. Proračunu FBiH pripalo je 19 posto, općinama devet posto, dok se na ostale korisnike odnosi dva posto. Najveći rast zabilježen je u prikupljanju prihoda u fondovima (PiO/MiO), doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti. Ukupni prihodi po ovom osnovu veći su za 308,1 milijuna KM ili za 17 posto i iznose 2,148 milijardi KM. (više)


29.01.2009.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA UNUTRAŠNJIH OBAVEZA FBiH

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH. (više) Dva su osnovna razloga opredijelila Vladu na predlaganje ovog zakona. Prvi je potreba da se kamata na izvršne sudske odluke po osnovu unutrašnjih obaveza Federacije BiH obračunava na način propisan Zakonom i nakon fiskalne 2008. godine, a drugi u neophodnosti određivanja novog roka za početak emisije obveznica po osnovu ratnih potraživanja. Umjesto ranije utvrđenog 1.1.2008. ovaj rok je pomjeren na 31.3.2009. godine. (Vlada Federacije BiH)


30.12.2008.

BUDŽET FEDERACIJE ZA 2009.GODINU 1,6 MILIJARDI KM

Dva dana prije isteka 2008. godine, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Prijedlog budžeta za 2009. godinu zajedno sa zaključcima koji su usvojeni u ponedjeljak na sjednici Zastupničkog doma. Ovim zaključcima Vlada FBiH se zadužuje da u roku od 60 dana pripremi i uputi u parlamentnu proceduru zakone koji podrazumijevaju reformu i umanjenje budžetskih opterećenja FbiH i da pripremi prijedlog zakona o plaćama i naknadama svih budžetskih korisnika, podrazumijevajući sve nivoe vlasti FBiH i privredna društva u većinskom društvenom kapitalu. Poslanici i delegati u Parlamentu su usvojili i zaključke kojima su zadužili Vladu da u aprilu 2009. pripremi rebalans budžeta na bazi analize toka prihoda i rashoda iz prvog godišnjeg kvartala. Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda, pojašnjavajući Prijedlog budžeta FBiH za 2009. godinu, najavio je da će naredna godina biti teška, ali da će Vlada nastojati realizirati barem minimum zahtjeva iz različitih resora. U budžetu za 2009. godinu predviđeno je povećanje za 40,9 miliona KM na prihodovnoj strani, jer se 10,9 miliona KM očekuje od prodaje dionica Sarajevo-osiguranja i 30 miliona KM od dividendi javnih preduzeća. Bevanda je najavio zadržavanje restriktivnih mjera u javnoj potrošnji, te dodao da će za borački i socijalni sektor ostati isti budžetski iznos kao i u ovoj godini.
Dom naroda Federalnog parlamenta usvojio je uz tekst budžeta za iduću godinu i Zakon o izvršenju ovog akta.


29.12.2008.

Federalni budžet predložila je Vlada Federacije BiH u iznosu od 1,6 milijardi KM što je za preko 230 miliona KM manje u odnosu na ovogodišnji budžet.

O predloženom budžetu sutra će se izjašnjavati i Dom naroda Parlamenta FBiH, a danas je u Predstavničkom domu za taj akt glasalo 56 poslanika, 20 je bilo protiv, dok su dva poslanika bila uzdržana.

Uz tekst Federalnog budžeta usvojena su četiri zaključka poslaničkih klubova SDA, SBiH, HDZBiH i HDZ 1990. (više)


22.12.2008.

PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2009. GODINU UPUĆEN U PARLAMENTARNU PROCEDURU 

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici, razmatrala i usvojila Izvještaj Kolegija premijera o realizaciji zaključaka prošle sjednice, a u vezi sa Prijedlogom budžeta za 2009. godinu.
Vlada za narednu godinu predlaže budžet u visini od 1.600.917,600 konvertibilnih maraka.
Povećanje na prihodovnoj strani iznosi 40,9 miliona KM i odnosi se na veće prihode od dividendi javnih preduzeća ( 30 miliona KM), te od prodaje dionica “Sarajevo osiguranje” ( 10,9 miliona KM).
Na rashodovnoj strani obezbijeđeno je 30 miliona KM kao transfer za demobilizirane borce, 24 muiliona KM za finansiranje željeznica Federacije BiH i 25 miliona KM za finansiranje radova na autocesti Zenica-Sarajevo-Mostar. (Vlada Federacije BiH)


18.12.2008.

UTVRĐENI NACRTI PRORAČUNA FBiH ZA 2009. I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

Vlada FBiH je, u današnjem nastavku 82. sjednice u Sarajevu, utvrdila Nacrt proračuna FBiH za 2009. godinu u iznosu od 1,56 milijardi konvertibilnih maraka, što je oko 270 milijuna KM manje od proračuna za 2008. godinu. Zakonom o izvršenju proračuna FBiH za 2009. godinu, također danas utvrđenom u formi Nacrta, uređuje se struktura prihoda i primitaka, te proračunskih rashoda i izdataka. Također, ovim aktom uređuju se pitanja koja se odnose na izvršavanje proračuna, prioritete plaćanja, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom. Propisana su i prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, kao i ovlasti Vlade FBiH, Federalnog ministarstva i federalnog ministra financija u izvršenju proračuna, te kazne za neispunjenje obveza. Propisana je obveza proračunskih korisnika da Federalnom ministarstvu financija dostavljaju tromjesečne financijske planove za izvršenje proračuna petnaest dana prije početka tog tromjesečja. Također su obvezni do 25. u tekućem mjesecu dostaviti prijedlog računskog plana za sljedeći mjesec po pozicijama utvrđenim tromjesečnim financijskim planom. Ukoliko u tom roku ne bude podnesen prijedlog mjesečnog financijskog plana, taj plan će za korinika utvrditi Federalno ministarstvo financija.(Vlada FBIH)


11.12.2008.

Uputstvo u vezi prikupljanja zahtjeva za izdavanje poreznih kartica od strane poslodavaca kao i odgovarajuće dokumentacije nužne za utvrđivanje iznosa ličnog odbitka zaposlenika kod obračuna akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti

U skladu sa prelaznim odredbama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (‘’Službene novine Federacije BiH’’, broj 67/08), sva pravna i fizička lica (obrtnici) koja zapošljavaju radnike, dužna su za svoje zaposlenike – rezidente Federacije BiH prikupiti zahtjeve za izdavanje poreznih kartica sa odgovarajućom dokumentacijom o izdržavanim članovima uže porodice i o eventualnom invaliditetu, ličnom ili invaliditetu članova koje izdržavaju, te na osnovu prikupljenih zahtjeva, popunjenih i potpisanih od strane zaposlenika, uzimajući u obzir priloženu dokumentaciju, utvrditi ukupan faktor odnosno iznos ličnog odbitka za svakog zaposlenika koji će se primjenjivati kod utvrđivanja osnovica za obračun mjesečnih akontacija poreza na plaću koje će se isplaćivati od 01. januara 2009. godine. Zahtjev za izdavanje porezne kartice poslodavcu se podnosi na obrascu PK-1001 koji je sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, a koji se može preuzeti sa internet stranice Porezne uprave Federacije BiH na adresi: www.pufbih.ba (više)


28.11.2008.

Porezne prijave za 2008. godinu se moraju podnijeti nadležnim poreznim ispostavama

Zbog velikog broja upita građana da li trebaju podnositi porezne prijave za 2008. godinu, pozivajući se na skoru primjenu Zakona o porezu na dohodak, obavještavaju se porezni obveznici,  pravna lica i fizička lica-građani da su dužni na vrijeme  podnijeti porezne prijave za 2008.godinu  u skladu sa rokovima propisanim zakonima o porezima kantona.
Dakle, do 31. januara 2009.godine potrebno je podnijeti prijavu poreza po odbitku koja se podnosi na obrascu DP, obavijesnu prijavu na obrascu INFO-1, prijavu za razrez poreza na dobit fizičkog lica od privredne i profesionalne djelatnosti,  prijavu za razrez poreza na ukupan prihod fizičkog lica i izvještaj o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za fizička lica iprijavu za razrez poreza na potrošnju pića . U Tuzlanskom kantonu, potrebno je do 28. februara 2009. godine podnijeti  prijavu poreza na dohodak. Prijavu poreza na dobit privrednog društva i porezni bilans, porezni obveznici su dužni podnijeti do 31. marta 2009.(više)


21.11.2008.

TREZORSKO POSLOVANJE I U GRADOVIMA I OPĆINAMA

Pomoćnik  federalnog ministra finansija za trezorsko poslovanje Pero Ivošević sa saradnicima danas je održao sastanak sa predstavnicima gradova i općina iz Federacije BiH. Razgovarali su o skorom uvođenju trezorskog poslovanja na lokalnom nivou.
„Lokalne zajednice će se morati odnositi prema javnim sredstvima i sredstvima poreznih obveznika vrlo racionalno. U januaru 2002. godine Federacija je uvela trezorski sistem poslovanja, a donošenjem novog Zakona o budžetu FBiH propisana je obaveza trezorskog poslovanja i na nivou kantona i općina. Do početka realizacije, neophodno je uspostaviti cjelokupnu informatičku podršku i početi aktivno primjenjivati ovakav način upravljanja javnim sredstvima.”, izjavio je Ivošević na sastanku. Uvođenjem sistema trezorskog poslovanja ostvaruju se veoma značajni ciljevi, a najznačajniji je da obaveze prema budžetskim korisnicima ne budu veće od  iznosa koji je predviđen budžetom za određeni fiskalni period. Federalno ministarstvo finansija je pripremilo pet priručnika za nove korisnike trezorskog poslovanja i oni će biti distribuirani do kraja ovog mjeseca.


18.11.2008.

O OSTVARENIM I RASPOREĐENIM JVNIM PRIHODIMA U PERIODU OD JANUARA DO SEPTEMBRA OVE GODINE

U periodu od januara do septembra ove godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi svih  javnih prihoda što čine  porezi, takse, doprinosi, naknade i ostali javni prihodi, prikupljenojeukupno4.697 miliona KM,što predstavlja povećanje od 12 posto u odnosu na ukupno prikupljene javne prihode u istom periodu prethodne godine, što izraženo u apsolutnom iznosu predstavlja povećanje od 507,4 miliona KM.
Iako je ostvareno ukupno povećanje veoma značajno, ako sagledavamo  različitih nivoa vlasti, ono je različito. Najveći dio pripao je vanproračunskim fondovima (PIO-MIO i zavodima zdravstvenog osiguranja i upošljavanja) i to 37 posto, zatim kantonalnim proračunima 32 posto, federalnom proračunu 20 posto, općinskim proračunima 9 posto,  dok se na ostale korisnike odnosi svega 2 posto. Prihodi proračuna Federacije Bosne i Hercegovine  bez prihoda od indirektnih poreza  na ime finansiranja vanjskog duga  i bez sredstava finansiranja proračuna,  ostvareni su u iznosu od 918 miliona KM, što je za 7 posto ili  za 49,2   miliona KM više u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine. (više)


18.11.2008.

Obaveze poreznih obveznika i poslodavaca po osnovu plaćanja poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti

Obveznici poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti su svi zaposlenici koji ostvaruju prihod kod poslodavaca kod kojih su zaposleni i koji im za rad isplaćuju plaću.

Svi zaposlenici-obveznici poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti do 31.decembra 2008.godine obavezni su popuniti zahtjev za izdavanje porezne kartice (Obrazac PK 1001) i dostaviti ga svom poslodavcu zajedno sa dokumentima kojim dokazuju pravo na lične odbitke.     


To su sljedeći dokumenti:

 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu tj. kućna lista
 • Vjenčani list
 • Rodni list za sve izdržavane članove
 • Potvrda da se djeca redovno školuju
 • Dokaz o visini prihoda izdržavanog lica
 • Dokaz o nezaposlenosti tj. potvrda sa biroa, ili izjava ovjerena od strane nadležnog organa, ili potvrda da izdržavani član domaćinstva nije registriran na Zavodu PIO/MIO
 • Rješenje nadležnog organa o utvrđivanju invaliditeta

Navedena dokumenta mogu biti i starija od šest mjeseci. (više)


17.11.2008.

ODRŽAN PRVI SASTANAK FISKALNOG KOORDINACIONOG TIJELA

Danas je u Federalnom ministarstvu finansija održan prvi sastanak Fiskalnog koordinacionog tijela Federacije BiH kojem su pored predsjedavajućeg Vjekoslava Bevande, prisustvovali i premijer Federacije BiH Nedžad Branković, pomoćnici ministra finansija, kantonalni ministri finansija, predstavnik Saveza gradova i predstavnici vanproračunskih fondova. Ministar Bevanda je obraćanju prisutnima rekao da će ovo tijelo raditi na donošenju i provođenju odluka bitnih za osiguranje makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti Federacije BiH i na jačanju fiskalne discipline svih nosilaca javne potrošnje u Federaciji BiH.


13.11.2008.

BRANKOVIĆ I BEVANDA S IZASLANSTVOM MMF-a

Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković i dopremijer FBiH i federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, sa suradnicima, razgovarali su danas sa izaslanstvom Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH, na čelu sa šefom Misije Costasom Christouom.
Ocijenjeno je kako je makroekonomska situacija u Bosni i Hercegovini u 2008. godini imala dobre pokazatelje i da je inflacija držana pod kontrolom.
Costas Christou je financijski sustav označio dobrim i ne u velikoj mjeri pogođenim kretanjima na svjetskoj ekonomskoj razini. (više)


11.11.2008.

MINISTAR BEVANDA NA BEČKOM EKONOMSKOM FORUMU

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda učestvovao je u radu petog Bečkog ekonomskog foruma. Pod motom „Idi jugoistočno” teme foruma su se odnosile na investicione mogućnosti u zemljama od Jadrana do Crnog mora i Kaspijskog regiona.
Uvodni govor je održao bivši vicekancelar Austrije dr. Erhard Busek i sadašnji predsjednik Bečkog ekonomskog foruma koji je istaknuo rastuću važnost jugoistočne evropske regije, unatoč momentarnoj finansijskoj situaciji, te je naglasio nužnost regionalne saradnje.
Govor dobrodošlice je održao dr. Herbert Stepić, predsjedavajući Raiffeisen International Bank-Holding AG, potpredsjedavajući RZB AG i član Vijeća Bečkog ekonomskog foruma. Dr. Stepić je spomenuo da zemlje regije mogu i hoće upravljati finansijskom krizom i da će brza akcija lokalnih vlada i centralnih banaka biti potrebna. (više)


29.10.2008.

O DEVETOMJESEČNOM IZVRŠENJU PRORAČUNA

Na sjednici Vlade Federacije BiH prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za period od januara/ siječnja do septembra/rujna 2008. godine. U ovom fiskalnom razdoblju Proračun je ostvario ukupne prihode, primitke i financiranja u iznosu od 1.010,5 milijuna konvertibilnih maraka i ukupne rashode i izdatke u iznosu od 1.049 milijuna KM, te je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 38,5 milijuna KM.

Ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranje u ovom izvještajnom razdoblju predstavljuju 55,1 posto u odnosu na izmjene proračuna za 2008. godinu. Ukupno ostvareni prihodi su manji za 26,5 posto. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su veći za 36,2 milijuna KM ili za 3,7 posto. Strukturu ukupnih prihoda čine prihodi od poreza u iznosu od 842,2 milijuna KM. (više)


28.10.2008.

POTPISANA KREDITNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKT KORIDOR VC

Ceremonija potpisivanja kreditne dokumentacije za Projekt Koridor Vc između Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH održana je u Sarajevu. Ugovor o zajmu između BiH i EBRD, vrijedan 180 milijuna eura, potpisali su zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić i direktor Poslovne grupacije za jugoistočnu Europu, zapadni Balkan i telekomunikacije Peter Reiniger, dok su Ugovor o potpori zajmu između Federacije BiH (FBiH) i EBRD-a potpisali predsjednica FBiH Borjana Krišto i Reiniger.

Projektni ugovor između FBiH i EBRD-a potpisali su federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović i direktorica transportnog tima EBRD-a Sue Barett, a Supsidijarni ugovor o zajmu između Ministarstva financija i trezora BiH i Federalnog ministarstva financija potpisali su ministri Dragan Vrankić i Vjekoslav Bevanda. (više)

28.10.2008.

Održana 2. sjednica Fiskalnog vijeća BiH

U Sarajevu je održana 2. sjednica Fiskalnog vijeća BiH na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine, te razgovarano o globalnom okviru proračuna za 2009. godinu za institucije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta. Fiskalno vijeće BiH je dalo preporuku Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje da sredstva iz IPA fondova oslobode plaćanja PDV-a.

„Usvojili smo Poslovnik o radu Fiskalnog savjeta, što je jako bitno jer smo definisali pravila u kojima će se kretati rad Fiskalnog savjeta i razgovarali o globalnom okviru budžeta za 2009. godinu institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta. Oko čega smo se svi usaglasili je da ćemo u 2009. godini morati, na svim nivoima, voditi restriktivnu budžetsku politiku, što znači da se planiranje budžeta mora voditi u okviru realnih izvora prihoda.“ izjavio je predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić nakon sastanka Fiskalnog vijeća.(Vijece ministara)


24.10.2008.

PREBAčENA SREDSTVA ZA PLAĆE I NAKNADE ZA DEVETI MJESEC

Iz Federalnog ministarstva financija je saopćeno kako su danas na poseban račun prebačena sredstva od ukupno 2.689.000 konvertibilnih maraka za isplatu ostatka plaća za federalna tijela uprave koja nisu dobila plaće sa deveti mjesec 2008. godine.
Ovo se odnosi na Sudsku policiju koja nije dobila plaće, ali je dobila naknade (topli obrok i karta za prijevoz). Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike isplaćena su sredstva za topli obrok i karte za prijevoz, a Federalnoj upravi policije plaća i dodatna primanja (topli obrok i karta za prijevoz).
Na ovaj način su ispunjene obveze spram ovih proračunskih korisnika, saopćeno je iz Federalnog ministarstva financija, uz napomenu kako će sredstva biti na računima uposlenih u ponedjeljak..


23.10.2008.

DONESENA UREDBA O FISKALNOM KOORDINACIONOM TIJELU BiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o Fiskalnom koordinacionom tijelu Federacije Bosne i Hercegovine. Donošenjem Zakona o Fiskalnom vijeću Bosne i Hercegovine institucionalno je uređena fiskalna koordinacija između države i entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Predloženi sastav Fiskalnog koordinacionog tijela uključuje sve nosioce javne potrošnje u Federaciji BiH. Ovo tijelo će raditi na donošenju i provođenju odluka bitnih za osiguranje makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti Federacije BiH, kao i na jačanju fiskalne discipline svih nosioca javne potrošnje u Federaciji BiH.

Inače, uspostavljanje Fiskalnog koordinacionog tijela je jedan od prioritetnih uslova za proces evropskih integracija.


23.10.2008.

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je usvojila Informaciju o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period od januara/siječnja do augusta/kolovoza 2008. godine, s kojom će se upoznati i Parlament FBiH. U ovom periodu je na teritoriji FBiH po osnovi javnih prihoda (porezi, takse, doprinosi, naknade i ostali javni prihodi), prikupljeno 4,104 milijarde konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od jedanaest posto u odnosu isti period predhodne godine, što izraženo u apsolutnom iznosu predstavlja povećanje od 390,9 miliona KM. (više)


22.10.2008.

Bankarstvo u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji BiH, veoma je stabilno, zdravo i može odgovoriti svim obavezama.  Izdržalo je prvi udar  problema  izazvanih  krizom koja je pogodila finansijska tržišta zapadnog svijeta.

To je danas u Sarajevu izjavio izvršni sekretar Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Mijo Mišić tokom sastanka federalnog premijera Nedžada Brankovića i federalnog ministar finansija Vjekoslava Bevande s direktorima 18 banaka u Federaciji. Pozivu se nisu odazvala tri direktora.

Ovaj skup na kojem se razmatraju mogućnosti zajedničkog djelovanja vlasti i bankarskog sektora u pogledu praćenja  krize i analognih unutrašnjih mjera s ciljem da se što više zaštiti tržište u Federaciji BiH, nastavak je nedavnog susreta u Banja Luci održanog između predstavnika bankarskog sektora i institucija vlasti Bosne i Hercegovine. (više)


22.10.2008.

POSLJEDNJA REAKCIJA NA IZJAVU STIPE PRLIĆA, DIREKTORA HT MOSTAR

S obzirom da Stipe Prlić, direktor HT Mostar i dalje dezinformira javnost u vezi sa uplatom dividende od dobiti, posljednji put reagiramo i sa punom odgovornošću obavještavamo javnost da HT Mostar u 2008. godini do danas nije uplatio niti pfening u proračun Federacije BiH iz osnova dividende od dobiti.

Također, pozivamo direktora Prlića da ukoliko posjeduje dokaz o uplati da ga javno objavi i da javnosti decidno kaze koliko i na koji račun je izvršena uplata.


20.10.2008.

REAGIRANJE NA IZJAVU DIREKTORA HT MOSTAR
GSM LICENCA NIJE PRORAČUNSKI PRIHOD, A HT MOSTAR U 2008.GODINI NIJE UPLATIO NI PFENINGA U PRORAČUN FEDERACIJE BIH IZ OSNOVA DIVIDENDE OD DOBITI

Proteklog vikenda u medijima su objavljeni tekstovi u kojima se spominjao HT Mostar i Aluminij kao poduzeća koja u budžet Federacije BiH ne uplaćuju dividendu od dobiti i koji su izazvali niz reakcija.

Zbog pravilnog i istinitog obavještavanja, dužni smo reagirati i obavijestiti javnost da je izjava federalnog ministra finansija Vjekoslava Bevande istinita i da on nikada, pa ni na sjednici Vlade Federacije BiH ova dva poduzeća nije posebno izdvajao. On je istaknuo činjenicu da je općenito manjak prihoda od dividende od dobiti u proračunu kod poduzeća u kojima Vlada Federacije BiH ima svoj udio.

Također, u izjavi za medije , direktor HT Mostar, Stipe Prlić je reagirao i optužio ministra Bevandu da ne govori istinu i izjavio da je to poduzeće uplatilo 14 milijuna KM na ime licence za mobilnu telefoniju. Dužni smo javnost obavijestiti da je uplata naknada za GSM licencu zakonska obveza i da se odnosi na sve telekom operatere. Međutim, ova vrsta naknade nije proračunski prihod , tako da je gospodin Prlić obmanuo javnost izjavom da je HT Mostar uplatio 14 milijuna KM u proračun Federacije BiH. I dalje odgovorno tvrdimo da u 2008. godini HT Mostar nije upalatio ni pfeninfa u proračun Federacije BiH iz osnova dividende od dobiti. Zbog toga smatramo da su ovakvi istupi direktora Prlića štetni i da je neophodno provjeriti činjenice prije istupa u javnosti kako je ne bismo dezinformirali.


20.10.2008.

OSIGURANA SREDSTVA ZA AVGUSTOVSKE PLAĆE SUDSKIH POLICAJACA

Vlada Federacije BiH osigurala je sredstva za isplatu avgustovske plaće pripadnicima Sudske policije FBiH. U Federalnom ministarstvu financija u toku je obrada podataka o primanjima sudskih policajaca za osmi mjesec 2008. godine i nakon okončanja procedure, sredstva će biti prebačena na pojedinačne bankovne račune sudskih policajaca


13.10.2008.

BEVANDA O REFLEKSIJAMA FINANSIJSKE KRIZE NA BIH

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda, zajedno sa delegacijom Bosne i Hercegovine koju predvodi Nikola Špirić,učestvuje na redovnoj godišnjoj skupštini Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda koja se održava u Washingtonu od 11. do 13. oktobra. Bevanda je u telefonskom razgovoru izjavio da je činjenica da zemlje u razvoju i tranziciji nisu učestvovale u velikim svjetskim transakcijama na tržištu, te zbog toga ne mogu imati ni posljedice. Također je rekao da su ukupni depoziti u BiH više od dva puta manji od ukupnog plasmana kredita, što znači da su oni kapitalom banaka majki finansirali BiH tržište, a što potvrđuje da depoziti nisu ugroženi. Kada je riječ o refleksiji krize na BiH tržište, Bevanda je rekao da je neminovno malo povećanje kamatnih stopa koje će biti pod kontrolom. Ministar Bevanda je tokom boravka u Washingtonu imao sedamnaest bilateralnih kontakata, sve do nivoa izvršnih direktora Svjetske banke i dogovorio restruktuiranje vanjskog duga koje uključuje konverzije, te izjavio da  očekuje izuzetne finansijske efekte za Federaciju BiH. Inace, zasjedanje MMF i Svjetske banke posveceno je u cjelosti globalnoj ekonomskoj i finansijskoj krizi.


12.10.2008.

VJEKOSLAV BEVANDA NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI SVJETSKE BANKE I MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda, zajedno sa delegacijom Bosne i Hercegovine koju predvodi Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara i guverner u Svjetskoj banci ,učestvuje na redovnoj godišnjoj skupštini Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda koja se održava u Washingtonu od 11. do 13. oktobra. Ministar Bevanda je prisutnima prezentirao stanje u vezi sa pripremama i koordinacijom budžeta za 2009. godinu i naglasio potrebu da budžeti moraju biti uravnoteženi. U nastavku skupa, ministar Bevanda će sa predstavnicima Svjetske banke razgovarati o nastavku saradnje i o daljnjim aktivnostima na već započetim projektima, imajući u vidu moguće utjecaje aktuelne svjetske finansijske krize. U delegaciji na godišnjoj skupštini Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda se također nalaze i alternativni guverner u Međunarodnom monetarnom fondu Azra Hadžiahmetović, guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić i ministar finansija Republike Srpske Aleksandar Đombić.


08.10.2008.

NA CRANS MONTANA FORUMU MINISTAR BEVANDA GOVORIO O UPRAVLJANJU JAVNIM FINANSIJAMA

Danas je u Sarajevu otvoren Crans Montana forum na kojem učestvuje preko pet stotina zvaničnika, poslovnih ljudi i investitora iz cijelog svijeta. Sastanak su otvorili predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i predsjednik i osnivač Foruma Jean-Paul Karteron. Na Forumu  je o temi Kako upravljati javnim finansijama govorio i federalni ministar finansija, Vjekoslav Bevanda. On je istaknuo da je u BiH neophodno učiniti tržište transparentnim i privlačnim za ulaganje, kao i da je potrebno što prije privatizirati ostatak državnog vlasništva. Da bi država mogla da krene naprijed u ostvarenje veropskih perspektiva, Bevanda je istaknuo da je potrebno i dalje vršiti rasterećenje privrede. “U svim zadanim ciljevima ćemo uspjeti ako ne budemo podilazili, ako provedemo reforme , ako ne budemo autistično postavljeni i ako budemo otvoreni prema svemu što je pozitivno.” rekao je na kraju izlaganja Vjekoslav Bevanda. Crans Montana Forum u Sarajevu je organizirala Agencija za promociju stranih investicija, a održava se pod pokroviteljstvom Vijeća ministara i entitetskih vlada.


06.10.2008.

S ciljem koordinacije fiskalnih aktivnosti u FBiH i pripreme stajališta koje će federalni predstavnici zastupati u Fiskalnom vijeću BiH, Vlada Federacije BiH donijet će uredbu kojom će biti uspostavljeno Fiskalno koordinacijsko tijelo FBiH.
Ovo tijelo činit će federalni i kantonalni ministri financija i direktori izvanproračunskih fondova, jedan je od zaključaka s današnjeg susreta premijera Federacije BiH dr. Nedžada Brankovića i dopremijera i federalnog ministra financija Vjekoslava Bevande s kantonalnim premijerima i ministrima financija.

Među zadaćama Fiskalnog koordinacijskog tijala je uspostava fiskalnog balansa u FBiH i kreiranje kratkoročnih i dugoročnih makroekonomskih ciljeva (više)

19.09.2008.

U Sarajevu je potpisan Memorandum o nastavku finansijske i razvojne saradnje između Njemačke i Bosne i Hercegovine. Ispred Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva finansija, Memorandum je potpisao Enver Trepić, pomoćnik ministra za bankarstvo. Vrijednost memoranduma je 64 miliona eura, od čega je 60 miliona predviđeno za finansijsku saradnju. Po vrlo povoljnim uvjetima Federacija je dobila 46 miliona eura za vjetroelektrane u Hercegovini, što predstavlja drugu tranšu za ovaj projekat. (više)


11.09.2008.

SUTRA POČINJE ISPLATA PRINADLEŽNOSTI ZA CIVILNE ŽRTVE RATA

Danas su potpisani nalozi za isplatu prinadležnosti za kolovoz za civilne žrtve rata u ukupnom iznosu od 12. 466.078 KM. Korisnici će već sutra moći preuzeti novac u bankama.


05.09.2008.

U Federalnom ministarstvu finansija održan je treći sastanak Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak. Na sastanku je usvojen Plan aktivnosti za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak koji su sačinili predstavnici: Porezne uprave Federacije BiH, USAID TARA projekta i Federalnog ministarstva finansija. Usvojeni Plan je vodič kroz proces implementacije Zakona o porezu na dohodak za Poreznu upravu FBiH i Federalno ministarstvo finansija, a Odboru će poslužiti kao sredstvo za praćenje planiranih aktivnosti koje će provoditi Federalno ministarstvo finanasija i Porezna uprava FBiH.  (više)


03.09.2008.

U fiskalnom razdoblju od januara do jula ove godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja iznose 746,2 miliona KM i imaju ostvarenje od 42,5 posto u odnosu na Proračun za 2008. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi su manji za 12,2 miliona KM ili u procentualnom iznosu od 1,6 posto. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 775,9 miliona KM, tako da je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 29,7 miliona KM.  (više)


03.09.2008.

Vlada Federacije BiH razmatrala je i usvojila informaciju o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u periodu od januara do jula ove godine. Po osnovi poreza, taksi, posebnih naknada i ostalih prihoda naplaćeno je 11  posto ili 357,2 miliona KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Zavodima zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja i PIO –MIO    pripalo je 37 posto prihoda. Kantonalnim proračunima je pripalo 32 posto, a federalnom proračunu 19 posto javnih prihoda. Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 2.153,9 miliona KM što je za 151,8 miliona KM ili za 7,5 posto više nego u istom prethodnom izvještajnom periodu.  Ostvarenje prihoda federalnog proračuna je za samo 1 posto više u odnosu na prvih sedam mjeseci prošle godine i iznose 678,9 miliona KM.  (više)ARHIVA
Ministarstvo finansija/financija Federacije BiH

Mehmeda Spahe 5
SARAJEVO


Vlada Federacije BiH

Alipašina 41
SARAJEVO


Porezna uprava Federacije BiH

Husrefa Redžića 4
SARAJEVO

Finansijska policija Federacije BiH
Maršala Tita 62/3
SARAJEVO


Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH
Bana Lazarevića bb
Banja Luka